Thunderbird a služba Gmail

Thunderbird lze nakonfigurovat tak, aby pracoval spolu se službou Gmail společnosti Google. Zprávy se pak synchronizují mezi vaším Thunderbirdem a webovým rozhraním služby Gmail.

Novější účty služby Gmail nebudou fungovat s Thunderbirdem 31 a staršími verzemi, protože tyto verze nepodporují autentizaci od Googlu. (Veškeré technické podrobnosti naleznete v hlášení bug 849540.) Před nastavováním svého účtu se prosím ujistěte, že používáte Thunderbird 38 nebo novější.

Konfigurace účtu Gmail

Před samotnou konfigurací Thunderbirdu musíte nejprve ve svém účtu Gmail povolit protokol IMAP. Postup naleznete v nápovědě služby Gmail. (U nových účtů Gmail je protokol IMAP automaticky povolen.)

Pečlivě zkontrolujte, že je volba "Přístup pro méně bezpečné aplikace" zapnutá.

Dále klikněte na Soubor > Nový objekt > Existující poštovní účet.... Zobrazí se dialogové okno Založení poštovního účtu. Po zadání vašich informací o účtu (jméno, e-mailová adresa a heslo) Thunderbird automaticky nakonfiguruje připojení k vašemu účtu Gmail. Klikněte na tlačítko Hotovo, budete-li vyzváni, přihlaste se do svého účtu Gmail a to je vše! Thunderbird stáhne vaše stávající zprávy a váš účet Gmail bude připraven k použití.

Více se dozvíte v článcích:

Zvláštnosti služby gmail

Archivováví zpráv

V souladu s konvencí služby Gmail archivuje Thunderbird zprávy do složky "Všechny zprávy" a ne do složky "Archiv" jako u jiných účtů (jak je popsáno v článku Archivace zpráv).

Gmail Archive settings

Povšimněte si, že tlačítko Možnosti archivace... je nepřístupné, jelikož u účtu Gmail nevzniká potřeba definovat strukturu archivu.

Odebírání složek a synchronizace zpráv

Seznámení se štítky služby Gmail a složkami Thunderbirdu

Služba Gmail používá zvláštní implementaci protokolu IMAP. V této implementaci se štítky v účtu Gmail stávají v Thunderbirdu složkami. Když v účtu Gmail přiřadíte zprávě štítek, Thunderbird vytvoří složku se stejným názvem jako je název štítku a zprávu do ní umístí. Stejně tak když v Thunderbirdu přesunete zprávu do nějaké složky, v účtu Gmail se vytvoří štítek s názvem této složky a přiřadí se této zprávě.

Složky jsoucí v příkladu níže na stejné úrovni jako složka "[Gmail]" ("g+", "Personal", "Receipts", "Travel", "Work") odpovídají štítkům v účtu Gmail.

default gmail folders

Složka "[Gmail]" rovněž obsahuje sadu speciálních podsložek:

 • Všechny zprávy: obsahuje všechny zprávy nacházející se ve vašem účtu Gmail, včetně doručených, odeslaných a archivovaných zpráv
 • Koncepty: obsahuje koncepty zpráv
 • Odeslaná pošta: obsahuje odeslané zprávy
 • Spam: obsahuje zprávy, které byly označeny jako spam (buď službou Gmail nebo Thunderbirdem)
 • S hvězdičkou: obsahuje zprávy, které byly označeny hvězdičkou (buď službou Gmail nebo Thunderbirdem)
 • Koš: obsahuje smazané zprávy
 • Důležité: obsahuje zprávy, které služba Gmail označila jako "důležité". (Bližší informace o této funkci naleznete v dokumentu Prioritní pošta.)

Povšimněte si, že zprávě může být přiřazeno vícero štítků (např. "Osobní", "Cestování" atd.). V takovém případě bude stažena jediná kopie této zprávy, avšak zobrazena bude ve všech odpovídajících složkách.

Odebírání nebo neodebírání složek (štítků)

V Thunderbirdu můžete nastavit, jaké složky z účtu Gmail mají být zobrazeny. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny složky z účtu Gmail, jak je popsáno výše. Chcete-li nějakou složku skrýt, klikněte pravým tlačítkem myši na název účtu a z nabídky zvolte Správce odebírání.

subscribe gmail folders

Zrušte zaškrtnutí složek, které si nepřejete v Thunderbirdu zobrazovat. Zprávy budou i nadále stahovány a stále budou dostupné ve složce "Všechny zprávy" a budou zahrnuty do vyhledávání. Nicméně jejich štítek v účtu Gmail (složka v Thunderbirdu) nebude zobrazen.


Synchronizace složek (štítků)

Pokud chcete v Thunderbirdu vidět všechny štítky a zprávy ze svého účtu Gmail, ale nepřejete si, aby byla každá zpráva hned stažena do vašeho počítače, můžete si pohrát s nastavením synchronizace zpráv a stanovit, které složky se mají synchronizovat. Ve složce, která není synchronizována, se budou stále zobrazovat hlavičky zpráv, ale obsah jednotlivých zpráv bude stažen až po kliknutí na jejich hlavičku.

Chcete-li změnit pravidla pro stahování zpráv, nastavte možnosti synchronizace pro každý účet a pro jednotlivé složky (Nástroje > Nastavení účtu...Úpravy > Nastavení účtu...). Více se dozvíte v článku Synchronizace přes protokol IMAP.


Užitečné doplňky

 • Chcete-li synchronizovat své kontakty mezi Thunderbirdem a účtem Gmail, vyzkoušejte doplněk Google Contacts nebo gContactSync.
 • Chcete-li synchronizovat svůj kalendář mezi doplňkem Lightning a Kalendářem Google, přečtěte si článek Používání Lightningu s Google kalendářem.
 • Doplněk Flat Folder Tree vám umožní zobrazit všechny podsložky složky [Gmail] na stejné úrovni jako jsou ostatní složky (pouze pro IMAP).
 • Doplněk Gmail Buttons usnadňuje přesouvání zpráv do složek Koš a Spam. Jeho beta verze rovněž umožňuje zobrazit u každé zprávy všechny její štítky v účtu Gmail.


Další informace

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více