Archivace zpráv

Thunderbird poskytuje možnost archivace zpráv – tj. jejich přesunutí z původní složky do archivační složky. To usnadňuje organizaci vašich archiválií či jejich přesunutí do zařízení pro zálohování a udržování přehlednosti ve složce s došlými zprávami. Archivování zpráv lze provádět pouze ručně, nikoli automaticky. Archivované zprávy jsou vyhledávacím modulem Thunderbirdu indexovány.


Jak provedu archivaci svých zpráv?

Archivaci jedné či více zpráv provedete tak, že vyberete požadované zprávy v seznamu zpráv a kliknete na tlačítko Archivovat nebo na klávesnici stisknete klávesu A. Nedoporučuje se vybírat najednou více než 2000 zpráv.

tb-tlacitko-archivovat

Jaké jsou možnosti nastavení archivace?

Umístění archivu

Umístění archivu lze nastavit pro každý účet zvlášť. Klikněte na nabídku NástrojeÚpravy > Nastavení účtu... a v levém sloupci klikněte u příslušného účtu na sekci Kopie a složky. V podsekci Archiv zpráv stanovte požadované umístění archivu pro tento účet.

tb-nastaveni-uctu-archiv

Struktura složek archivu

Kliknutím na tlačítko Možnosti archivace... můžete stanovit, jakou má mít archiv strukturu. Můžete určit, zda se mají archivované zprávy umisťovat do jedné společné složky nebo do příslušných podsložek, jak ukazuje obrázek:

tb-moznosti-archivace

Více identit v rámci jednoho účtu

Jestliže máte u nějakého poštovního účtu nastaveno více identit, umístění archivu a struktura složek je možné nastavit pro každou identitu zvlášť.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více