Synchronizace přes protokol IMAP

O protokolu IMAP

Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňuje poštovním klientům (jako např. Thunderbirdu) přistupovat ke zprávám na poštovním serveru. Na rozdíl od protokolu POP (Post Office Protocol), což je další hlavní protokol pro přístup k poštovním zprávám, je protokol IMAP modernější a naplno využívá všechny funkce poštovních serverů. Podporuje jej již většina poskytovatelů pošty. Chcete-li vědět, zda váš účet používá protokol IMAP nebo POP, podívejte se do nastavení účtu do sekce Nastavení serveru:

tb-nastaveni-typ-serveru

Výhody protokolu IMAP

Protokol IMAP podporuje činnost online i offline, takže zprávy mohou být uloženy jak na lokálním počítači, tak i na poštovním serveru, což přináší řadu výhod:

  • Ke zprávám je možno přistupovat z vícero klientů. Například uživatel Thunderbirdu s účtem Microsoft Live může do svého účtu přistupovat prostřednictvím Thunderbirdu nainstalovaném ve svém počítači i skrze webové rozhraní poskytované Microsoftem.
  • Uživatelé Thunderbirdu mohou stáhnout zprávy do svého počítače a pak k nim přistoupit, i když nejsou připojeni k Internetu.
  • Když jsou zprávy uloženy na disku v počítači, načítají se rychleji. Také vyhledávání ve zprávách probíhá mnohem rychleji, než vyhledávání v celém souboru zpráv na vzdáleném serveru. Fulltextové vyhledávání v tělech zpráv je možné pouze u zpráv, které byly staženy na disk.

Aby však byla zajištěna takováto flexibilita a funkčnost, musejí být zprávy mezi vaším počítačem a poštovním serverem synchronizovány.

Synchronizace

Pro pochopení synchronizace zpráv zvažte následující scénáře:

  • Zpráva je stažena do Thunderbirdu a v něm smazána. (Zpráva musí být smazána ve vašem počítači i na poštovním serveru.)
  • Zpráva je stažena do Thunderbirdu a později smazána skrze webové rozhraní poskytovatele. (Zpráva musí být smazána z úložiště zpráv Thunderbirdu.)
  • V Thunderbirdu je uložen koncept zprávy (rozepsaná, dosud neodeslaná zpráva). (Koncept musí být zkopírován z úložiště zpráv Thunderbirdu na poštovní server.)

Thunderbird při každém spuštění kontroluje stav synchronizace mezi svým úložištěm zpráv a poštovním serverem a poté uskuteční všechny potřebné přenosy (stáhne nové zprávy ze serveru, smaže na serveru všechny zprávy smazané v počítači atd.). Dokud je Thunderbird spuštěný a má přístup na Internet, provádí nepřetržitě synchronizaci s poštovním serverem. Pokud připojení k Internetu ztratí, zahájí synchronizaci při obnovení spojení.

Nesynchronizované zprávy jsou v Thunderbirdu stále dostupné. Jediný rozdíl je v tom, že stažena není celá zpráva, ale pouze její "hlavička". (Hlavička zprávy obsahuje odesílatele, příjemce, předmět atd. – vše kromě těla zprávy.) Tělo zprávy se nestahuje, dokud nekliknete na zprávu v seznamu zpráv (čili pokud nejste momentálně připojeni k Internetu, nemůžete si zprávu přečíst).

Synchronizace má vliv na výkon Thunderbirdu a na využití diskového prostoru.

Výkon a vyhledávání

Zprávy, které jsou uloženy lokálně v počítači, se načítají rychleji než zprávy uložené na poštovním serveru. Tělo zpráv uložených na poštovním serveru se nestahuje, dokud není vyžádáno (např. kliknutím na zprávu v seznamu zpráv). Předtím, než tedy Thunderbird může tělo zprávy zobrazit, ho musí stáhnout z poštovního serveru.

Když musí Thunderbird stáhnout z poštovního serveru velké množství zpráv, může to vést k dočasnému poklesu jeho výkonu. Částečně to způsobuje samotný proces stahování, ale také je příčinou proces indexace (během něho je text zpráv analyzován a indexován, díky čemuž se pak ve zprávách rychleji vyhledává). Jakmile jsou stahování a indexace dokončeny, výkon se vrátí do normálu. Stav synchronizace se zobrazuje v levém dolním rohu Thunderbirdu.

Fulltextové vyhledávání se v Thunderbirdu provádí pouze ve zprávách synchronizovaných (tj. stažených ze serveru). U nesynchronizovaných zpráv se dá vyhledávat pouze v jejich hlavičce.

Využití diskového prostoru

Máte-li ve schránce velké množství zpráv a na pevném disku máte omezené množství volného místa, patrně nebudete chtít provádět synchronizaci všech svých zpráv. Jak je zmíněno výše, hlavičky zpráv v Thunderbirdu na lokálním počítači i tak uvidíte, těla zpráv ale budou stažena pouze "na požádání" a nebudou k dispozici, když budete offline.

Jak změnit nastavení synchronizace se dozvíte v následující kapitole.

Nastavení synchronizace a využití diskového prostoru

Přejděte do nastavení účtu do sekce Synchronizace a úložiště (Nástroje > Nastavení účtu...Úpravy > Nastavení účtu...):

tb-nastaveni-synchronizace-uloziste

Chcete-li provádět synchronizaci zpráv mezi vaším počítačem a poštovním serverem, musí být v horní části dialogového okna zaškrtnuta volba V tomto účtu uchovávat místní kopie zpráv.

Není-li tato volba zaškrtnutá, kliknutím na tlačítko Rozšířené... můžete stanovit, jaké konkrétní složky se mají synchronizovat:

tb-moznosti-synchronizace-offline

Složky, které jsou zaškrtnuté, budou synchronizovány. Zaškrtnutí složky automaticky neznamená, že budou synchronizovány i její podsložky. Zaškrtnout je třeba i každou podsložku.

Využití diskového prostoru se nastavuje v podsekci níže. Zde můžete stanovit obecná specifika synchronizace (omezení s ohledem na datum či velikost zpráv) a nastavit automatické mazání zpráv (což by se pochopitelně mělo používat opatrně).

tb-nastaveni-misto-na-disku  

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více