Správa profilů

Firefox ukládá vaše osobní data jako záložky, hesla a uživatelské předvolby do skupiny souborů, které se nazývají uživatelský profil, jež je umístěn na jiném místě než je složka s programem Firefoxu. Vytvořeno můžete mít více profilů, každý s vlastním souborem uživatelských dat. Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přepínat mezi profily můžete pomocí Správce profilů.

Poznámka: Pokud neřešíte určitý problém s Firefoxem, není potřeba vytvářet nový profil. Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.

Správa profilů ve Firefoxu

Zapište do adresního řádku about:profiles a vyberte si z následujích možností:

 1. Vytvoření profilu: klepněte na tlačítko Vytvořit nový profil pro přidání nového profilu.
 2. Správa profilů: najděte profil, který chcete změnit a vyberte si z tlačítek pod ním:
  • Přejmenovat: klepněte na toto pro změnu názvu profilu.
  • Odebrat: klepněte na toto pro odstranění profilu. Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.
  • Nastavit jako výchozí profil: klepněte na toto, chcete-li, aby Firefox tento profil používal automaticky, pokud manuálně nezvolíte jiný.
  • Spustit profil v novém okně prohlížeče: klepněte na toto pro otevření tohoto profilu v jiném okně Firefoxu.

Použití Správce profilů

Důležité: Před spuštěním Správce profilů musí být Firefox kompletně ukončen.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Stiskněte klávesy Windows Key +R a zvolte Spustit....Zobrazte systémovou nabídku Start a zvolte Spustit....
 3. V dialogu Spustit zadejte:
  firefox.exe -P
  Poznámka: můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager (všechno by mělo fungovat).
 4. Klepněte na tlačítko OK. Otevře se okno Správce profilů aplikace Firefox (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx31
Poznámka: Další možností, jak spustit Správce profilů, je z vyhledávacího pole v systémové nabídce Start. Ukončete Firefox (je-li spuštěný), stiskněte klávesu Windows Key , zadejte firefox.exe -P a stiskněte enter.
Pokud se dialog Správce profilů nezobrazí, bude možná potřeba zadat celou cestu k programu Firefox. Na začátek a konec řádku připište uvozovky, a na úplný konec pak ještě mezeru následovanou přepínačem -P. Příklady:

Firefox na 32-bitových Windows nebo 64-bitový Firefox na 64-bitových Windows

 • "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

32-bitový Firefox na 64-bitových Windows

 • "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Ve Finderu přejděte do složky /Applications/Utilities.
 3. Otevřete aplikaci Terminal.
 4. V aplikaci Terminal zadejte toto:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Poznámka: můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager (všechno by mělo fungovat).
 5. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno Správce profilů aplikace Firefox (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx31

Pokud je Firefox obsažen ve vaší distribuci Linuxu nebo jej máte nainstalován pomocí správce balíčků vaší distribuce, proveďte následující:

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. V terminálu spusťte:
  firefox -P

Poznámka: jedná se o velké písmeno P. Případně je možné použít -ProfileManager.

 1. Otevře se okno Správce profilů aplikace Firefox (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx31
Pokud se dialogové okno Správce profilů stále nezobrazuje, je možné, že Firefox běží na pozadí a to i přesto, že není vidět. Ukončete všechny procesy Firefoxu nebo restartujte počítač a poté zkuste provést postup znovu.

Vytvoření profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete vytvořit nový, další profil:

 1. Klepněte v dialogu Správce profilů na tlačítko Vytvořit profil.... Objeví se Průvodce vytvořením nového profilu.
 2. Klepněte na tlačítko Další a zadejte název profilu. Název profilu volte tak, aby bylo popisné (např. vaše jméno). Toto pojmenování je soukromé a nebude vystaveno na Internetu.
  7293289c123954dfa28a51a037bfc376-1237832881-6-1.png

  7293289c123954dfa28a51a037bfc376-1237832881-6-1.png
 3. Můžete též zvolit, kde bude profil uložen. Pro změnu jeho umístění klepněte na tlačítko Vybrat složku...
  Poznámka: Pokud si zvolíte vlastní umístění profilu, uložte jej do nové či prázdné složky. Jestliže prázdná nebude a později tento profil odstraníte tlačítkem Smazat soubory, bude odstraněn veškerý obsah této složky.
 4. Klepnutím na tlačítko DokončitHotovo vytvoříte nový profil.

Ocitnete se zpátky ve Správci profilů, odkud můžete buď spustit Firefox nebo Správce profilů ukončit.

Poznámka: Pokud si přejete, aby se Správce profilů objevil při dalším spuštění Firefoxu, zrušte zaškrtnutí volby "Použít zvolený profil bez ptaní při startu". Jinak se při startu Firefoxu automaticky použije vybraný profil.

Odstranění profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete odstranit nějaký stávající profil:

 1. Ve Správci profilů vyberte profil, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat profil....
 2. Potvrďte, že si přejete profil smazat:
  7293289c123954dfa28a51a037bfc376-1237832881-6-3.png

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Tlačítko Nemazat soubory odstraní profil ze Správce profilů, ale data z něj zůstanou na vašem počítači zachována, takže je neztratíte. Tato volba je preferována, poněvadž zachovává složku se starým profilem a umožňuje vám tím soubory obnovit do nového profilu.
  • Tlačítko Smazat soubory odstraní profil a všechny soubory, které jsou v něm obsažené (záložky, nastavení, hesla atd.).
   Upozornění: Pokud použijete volbu "Smazat soubory", složka s profilem a soubory v něm obsažené budou smazány. Tuto akci nelze vzít zpět.
  • Tlačítko Zrušit přeruší smazání profilu.

Přejmenování profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete přejmenovat nějaký profil:

 1. Ve Správci profilů zvolte jméno profilu a klepněte na tlačítko Přejmenovat profil....
 2. Zadejte nové jméno profilu a klepněte na tlačítko OK.
  • Poznámka: Složka obsahující soubory profilu nebude přejmenována.

Možnosti

Pracovat offline

Zaškrtnutím této volby se načte vybraný profil a Firefox se spustí bez připojení k Internetu. V tomto případě si můžete prohlížet dříve navštívené stránky a můžete experimentovat s profilem.

Použít zvolený profil bez ptaní při startu

Když máte vytvořeno více profilů, říká tato volba Firefoxu, co má při spuštění dělat:

 • Jestliže tuto volbu zaškrtnete, Firefox při svém spuštění automaticky načte vybraný profil. Pro přístup do jiného profilu pak musíte nejprve spustit Správce profilů.
 • Jestliže tuto volbu nezaškrtnete, zobrazí Firefox při každém svém spuštění Správce profilů, abyste vybrali profil, který se má použít.

Přesun profilu

Pro zkopírování vašich dat a nastavení do jiné instalace Firefoxu (např. na novém počítači) musíte nejprve udělat zálohu vašeho profilu Firefoxu, a poté ji obnovit do nového umístění.

Obnova dat ze starého profilu

Pokud máte ve starém profilu Firefoxu důležitá data (jako např. záložky, hesla či uživatelská nastavení), můžete je přesunout do nového profilu jednoduše zkopírováním příslušných souborů.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.