Obnova dat ztracených po aktualizaci Firefoxu

Jestliže Firefox naběhne bez vašich záložek, hesel, uložených panelů a jiných nastavení, podívejte se, jestli nejsou vaše data přítomná v jiném profilu. To se může stát proto, že Firefox počínaje verzí 67 vytváří nový samostatný profil pro každou instalaci Firefoxu.

Jak obnovit data a nastavení Firefoxu z jiného profilu:

Do adresního řádku Firefoxu zadejte about:profiles a stiskněte klávesu EnterReturn. Otevře se stránka O profilech.
Fx52aboutprofiles-Win about:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux

Tato stránka by měla uvádět alespoň jeden profil a mohla by jich uvádět spoustu. U profilu, který Firefox právě používá, bude tento text:
Tento profil je používán a nelze ho smazat.

Nemažte prosím žádný profil. Neklepejte na žádné tlačítko Smazat.

Jestliže je na této stránce uveden ještě další profil, může obsahovat data, která postrádáte. Zkuste kliknout na tlačítko Spustit profil v novém okně prohlížeče, aby se otevřelo nové okno Firefoxu, které bude používat daný profil. Pokud tento druhý profil vaše ztracená data neobsahuje, jednoduše toto nové okno zase zavřete. Pokud vaše ztracená data obsahuje, můžete ho nastavit jako výchozí, což znamená, že ho bude Firefox používat automaticky při každém spuštění:Můžete kliknout na tlačítko Spustit profil v novém okně prohlížeče a otevřít nové okno Firefoxu, které bude používat daný profil. Pokud tento druhý profil vaše ztracená data neobsahuje, jednoduše toto nové okno zase zavřete. Pokud vaše ztracená data obsahuje, můžete ho nastavit jako výchozí, což znamená, že ho bude Firefox používat automaticky při každém spuštění: Klikněte u tohoto profilu na tlačítko Nastavit jako výchozí profil.

Bližší informace o tom, jak spravovat profily Firefoxu, se dozvíte v článku Správa profilů.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou