Různé způsoby přístupu k souborům PDF pomocí Firefoxu

Firefox obsahuje vestavěný PDF prohlížeč, pomocí něhož můžete prohlížet soubory PDF v okně Firefoxu. Tento článek vysvětluje, jak jej používat, jak řešit obvyklé problémy, se kterými se můžete setkat a jak používat jiný PDF prohlížeč.

Vestavěný PDF prohlížeč

Firefox obsahuje vestavěný PDF prohlížeč, který umožňuje zobrazit téměř všechny soubory PDF nacházející se na webu, bez nutnosti mít externí aplikaci (výjimku tvoří soubory PDF, které mají nesprávně nastavený typ MIME). Tento vestavěný PDF prohlížeč je ve výchozím nastavení povolen. Když kliknete na odkaz na soubor PDF nebo soubor PDF otevřete ze seznamu stažených souborů, bude soubor PDF zobrazen pomocí vestavěného PDF prohlížeče.

PDF JS

Vyplňování formulářů ve vestavěném PDF prohlížeči

Poznámka: Tato funkce je dostupná počínaje verzí Firefoxu 83 a vyšší.

Některé soubory PDF mají interaktivní pole pro vyplňování údajů (například ve formulářích). Pomocí vestavěného PDF prohlížeče můžete vyplňovat pole, jako jsou textová pole, zaškrtávací políčka a skupinové přepínače. Po zadání údajů do těchto polí si můžete daný soubor stáhnout a uložit si vyplněnou verzi do svého počítače.

PDF Form

Ovládání vestavěného PDF prohlížeče

 • Zobrazení náhledů nebo osnovy dokumentu: Tlačítkem nacházejícím se zcela vlevo přepínáte mezi zobrazením a nezobrazením postranní lišty s náhledy stránek dokumentu. U některých dokumentů bude dostupné i zobrazení jejich osnovy. Postranní lišta vám usnadní orientaci a pohyb v rozsáhlých dokumentech.
  PDF-postranni-lista
 • Další a předchozí stránka nebo skok přímo na stránku: Tlačítky se šipkami nahoru a dolů listujete dokumentem. Také můžete zadat přímo číslo stránky, na kterou chcete přejít.
  PDF-cislo-stranky
 • Změna velikosti dokumentu: Pomocí tlačítek + a – zvětšujete a zmenšujete velikost dokumentu. Jeho velikost můžete nastavit i z rozbalovací nabídky hned napravo.
  PDF-velikost-dokumentu
 • Režim prezentace nebo celé obrazovky: Kliknutím na tlačítko režimu celé obrazovky se dokument zobrazí přes celou obrazovku. Stisknutím klávesy ESC režim celé obrazovky opustíte.
  PDF Fullscreen
 • Tisk dokumentu: Kliknutím na tlačítko tiskárny vyvoláte dialogové okno s nastavením tisku.
  PDF Print
 • Stažení dokumentu: Kliknutím na tlačítko stažení dokumentu se PDF dokument uloží do počítače nebo se otevře v externím programu pro prohlížení souborů PDF.
  PDF Download
 • Kopie aktuálně zobrazeného: Kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Aktuální pohled můžete dokument otevřít v dalším panelu či okně, a to na stránce, kterou máte aktuálně zobrazenou.
  PDF Copy

Klávesové zkratky

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo J nebo nebo Page Down
Předchozí stránka P nebo K nebo nebo Page Up
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + -command + -
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R

Řešení problémů s vestavěným PDF prohlížečem

 • U určitých typů souborů PDF může mít PDF prohlížeč problémy se zobrazením fontů, barev nebo celého dokumentu. Pokud se soubor PDF vykreslí chybně nebo je prázdný, klikněte na tlačítko pro stažení po pravé straně záhlaví dokumentu, aby se otevřel ve výchozím PDF prohlížeči vašeho systému.

Zakázání vestavěného PDF prohlížeče a používání jiného

Namísto vestavěného PDF prohlížeče můžete také používat jiný PDF prohlížeč. Změnu prohlížeče PDF souborů z vestavěného PDF prohlížeče na jiný PDF prohlížeč provedete následovně:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. V sekci Obecné přejděte do části Aplikace.
 3. V seznamu najděte položku Přenositelný formát dokumentu (PDF) a kliknutím na ni ji označte.
 4. Klikněte na šipku ve sloupci Akce u této položky a z rozbalovací nabídky vyberte PDF prohlížeč, který si přejete používat.
  moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78
Poznámka: Při vybrání akce Zobrazit náhled v aplikaci FirefoxOtevřít ve Firefoxu bude použit vestavěný PDF prohlížeč.

Nastavení Firefoxu tak, aby se tázal, co má se soubory PDF udělat

Chcete-li, aby se vždy Firefox zeptal, co má se soubory PDF udělat, proveďte postup uvedený v předchozí kapitole, pouze z rozbalovací nabídky vyberte Vždy se zeptat. Když poté kliknete na odkaz na soubor PDF, Firefox zobrazí výzvu s dotazem, co má s tímto souborem udělat. Následně si budete moci vybrat, zda ho má otevřít pomocí vestavěného PDF prohlížeče, pomocí jiné PDF aplikace, nebo zda ho má uložit.

Další informace naleznete v článku Změna akce při kliknutí na soubor či při jeho stahování.

Používání jiného PDF prohlížeče pro stažené soubory PDF

Můžete zvolit, aby byl vestavěný PDF prohlížeč výchozím prohlížečem pro prohlížení souborů PDF ve Firefoxu, ale stažené soubory PDF aby se otevíraly pomocí nástroje třetí strany. Jak soubory PDF stažené ve Firefoxu otevírat pomocí PDF prohlížeče třetí strany:

 1. Zobrazte seznam stažených souborů kliknutím na ikonku download icon 57 nacházející se vedle adresního řádku.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku složky souborů WinDownloadFile příslušného souboru PDF a zvolte Otevřít složku.Podržte klávesu Control a klikněte (kliknutí dvěma prsty) na ikonku lupy MagnifyingGlass příslušného souboru PDF a zvolte Zobrazit ve Finderu.
 3. Následně ve složce obsahující stažené soubory klikněte pravým tlačítkemza podržení klávesy Control klikněte na příslušný soubor a zvolte Otevřít pomocí a vyberte požadovaný PDF prohlížeč.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více