Provedení údržby složek

Tento článek vysvětluje, jak Thunderbird uchovává zprávy na vašem pevném disku a proč je nutné pravidelně provádět údržbu složek se zprávami.

Jak Thunderbird uchovává zprávy?

Thunderbird uchovává zprávy za použití souborového formátu MBOX. Při použití tohoto formátu jsou všechny zprávy v každé z poštovních složek zřetězeny a uloženy na disku v jednom souboru ve formě prostého textu (nachází se ve vašem profilu ve složkách Mail a ImapMail).


Proč je zapotřebí provádět údržbu složek?

S tím, jak v poštovní složce roste počet zpráv, roste i soubor na disku obsahující tuto složku. Když ale nějakou zprávu z této složky vymažete nebo přesunete do jiné složky, tento soubor na disku se automaticky nezmenší. To proto, že původní zpráva se pouze označí pro vymazání a přestane být zobrazována. Fyzicky však není odstraněna do té doby, dokud neprovedete údržbu složky. Tím je sice zajištěn vysoký okamžitý výkon u složek s velkým množstvím zpráv, ale čím je zase soubor větší, tím menší je výkon při práci s ním. Tudíž, pro uvolnění místa na disku a zvýšení výkonu Thunderbirdu musí být pravidelně prováděna údržba poštovních složek.

Jestliže velikost nějaké složky překročí 4 GB, budete upozorněni, že "Složka xxx je plná a není možné, aby obsahovala více zpráv". Pro zmenšení velikosti složky musíte smazat některé zprávy nebo je přesunout do jiné složky. (Vhodná cílová velikost složky může být v závislosti na výkonu vašeho počítače 1-3 GB.)


Jak údržba složek funguje?

Při provádění údržby složky Thunderbird otevře MBOX soubor na disku (např. soubor Inbox) a na základě pravidel pro poštovní formát MBOX čte soubor zprávu po zprávě.

  • Je-li zpráva stále platná, je překopírována do nového dočasného MBOX souboru s názvem Nstmp.
  • Je-li zpráva označena jako smazaná či přesunutá, Thunderbird ji přeskočí a pokračuje další zprávou.

Takto se zpracovává jedna zpráva za druhou, dokud se nedosáhne konce souboru. Poté je původní soubor se zprávami vymazán a nahrazen oním novým souborem. Následně je pro tento soubor se zprávami vytvořen nový index (např. s názvem Inbox.msf).


Kdy dochází k údržbě složek?

Údržba složek se v Thunderbirdu provede automaticky, když umožní uvolnit nejméně 20 MB místa na disku.

V případě potřeby můžete údržbu složek provést také ručně:

  • K provedení údržby jedné konkrétní složky klikněte na příslušnou složku pravým tlačítkem myši a zvolte Provést údržbu složky.
  • K provedení údržby všech složek klikněte na nabídku Soubor a poté na položku Provést údržbu složek.

Průběh procesu údržby složek se zobrazuje ve stavovém řádku:

Compacting folder message

Jaké mám možnosti nastavení údržby složek?

Klikněte na nabídku Thunderbird a poté na PředvolbyNástroje a poté na MožnostiÜpravy a poté na Předvolby, přejděte do sekce Rozšířené a dále na kartu Síť a místo na disku. Zde můžete:

  • zakázat automatickou údržbu složek (což se nedoporučuje, protože vaše složky pak nebudou pravidelně čištěny od smazaných zpráv)
  • změnit práh pro automatickou údržbu složek (pokud například vyřizujete velké množství zpráv, můžete použít větší práh)

compaction preferences in tb17


Další zdroje

 

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více