Provedení údržby složek – možné komplikace

Občas se po provedení údržby složky zdá, že zprávy v ní obsažené zmizely. V některých případech dochází k přerušení nebo selhání zobrazení zpráv či seznamů zpráv, což je zpravidla opravitelné. V některých případech může dojít ke skutečné ztrátě dat, což už se opravit nedá. Některá pozorovaná chování jsou popsána a vysvětlena níže. Projděte si prosím následující kapitoly a pokud máte stále potíže, zeptejte se prosím ve fóru podpory.

Výběr složky při provádění údržby složek

V průběhu provádění údržby složek nemůže Thunderbird číst index souborů, takže když kliknete na nějakou poštovní složku, zprávy v ní obsažené se zkrátka nezobrazí, dokud nedojde k dokončení údržby složek. Po jejím dokončení se zprávy opět zobrazí.

Přerušení procesu údržby softwarem

Občas se po provedení údržby v dané složce nezobrazí žádné zprávy z důvodu přerušení procesu údržby, které má za následek vytvoření prázdného indexového souboru (.msf). Některé možné příčiny přerušení jsou:

 • ovládání nebo neumožnění přístupu do složky profilu Thunderbirdu z důvodu zálohovacího skenování
 • synchronizace s cloudem (což se nedoporučuje)
 • provádění antivirové kontroly (což se nedoporučuje)

Zde je postup, jak vyřešit problém s prázdným indexovým souborem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na danou poštovní složku.
 2. V místní nabídce klikněte na Vlastnosti....
 3. Klikněte na tlačítko Opravit složku.

To vynutí vytvoření nového indexu, což by mělo situaci vyřešit bez ztráty dat.

Soubor pošty byl v minulosti odstraněn

Proběhne údržba složky a zobrazí se pošta z doby po odstranění souboru pošty, takže chybí pošta, která byla přijata před určitým časovým okamžikem. I když není známo, že by se v nedávné minulosti vyskytly nějaké takové případy, antivirové produkty v minulosti pravidelně skenovaly soubor úložiště pošty a pokud nalezly malware, daný soubor odstranily nebo umístily do karantény. Vzhledem k tomu, že Thunderbird k vyplnění uživatelského rozhraní používá index, stanou se tyto typy odstranění zjevnými pouze tehdy, když je vybrána stará pošta nebo když dojde k vytvoření nového indexu, jak je tomu při procesu údržby složek.

Poškození souboru pošty

Pokud je příslušný soubor MBOX poškozen, pak údržba zapíše nový soubor MBOX, který lze popsat přinejlepším jako zkrácený. V takovém případě se často budou v seznamu zpráv nacházet nejstarší zprávy, kdežto novější budou ztraceny od okamžiku, kdy došlo k poškození souboru MBOX. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • selhání pevného disku
 • selhání paměti
 • software nebo malware poškozující paměť, kde jsou uložena data, která mají být zapsána do souboru

Další příznaky poškození souboru pošty

Při poškození souboru MBOX může dojít k jedné nebo více z těchto událostí:

 • opětné objevování již smazaných zpráv
 • zprávy s rokem data 1969
 • těla zpráv obsahují kousky jiných zpráv
 • zprávy v seznamu zpráv neodpovídají tomu, co se zobrazí po kliknutí na ně
 • před zobrazením zpráv ve složce přestane Thunderbird reagovat

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více