Připojení k Wi-Fi a mobilním sítím

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Pokud jste v dosahu mobilní sítě (1-5 čárek v horní části vašeho displeje data-connection ), můžete uskutečňovat hovory a odesílat a přijímat textové zprávy. Pro prohlížení webu, přístup k e-mailům nebo mapám však budete potřebovat datové připojení. Zde je popsáno, jak si můžete zajistit stálé datové připojení.

Zapnutí datového připojení

Velmi rychle můžete datové připojení vypnout nebo zapnout z notifikační obrazovky.

 1. Přetáhněte černý pruh v horní části obrazovky dolů.
 2. Klepněte na ikonu datového připojení (modrá ikonka znamená "zapnuto", šedá "vypnuto").
  Toggle data
Poznámka: Vzhled ikony datového připojení se liší podle typu sítě, ke které jste připojeni.
Tip: Množství přenesených dat si můžete zkontrolovat v aplikaci Využití, která vás včas upozorní, pokud se začnete blížit svému limitu.

Připojení k síti Wi-Fi

Data přenesená přes síť Wi-Fi se nezapočítávají do vašeho datového plánu a Wi-Fi sítě bývají často také rychlejší. Jak se připojit k síti Wi-Fi:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) a klepněte na položku Wi-Fi.
 2. Zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač a následně se klepnutím na některou z dostupných sítí k této síti připojte.
  • Pokud je síť zabezpečená, budete dotázáni na zadání hesla.
Poznámka: Při vašem prvním připojení k síti Wi-Fi si systém Firefox OS tuto síť a její heslo uloží a automaticky se k ní připojí, kdykoliv se znovu ocitnete v jejím dosahu.

Řešení problémů s připojením

Pokud se pokoušíte procházet web nebo použít aplikaci, která vyžaduje připojení, a nejste připojeni k internetu, pravděpodobně uvidíte hlášení "Server nenalezen" nebo "Síťové připojení není dostupné".

No network connection

Ověření dostupnosti Wi-Fi nebo datového připojení

 1. Přetáhněte černý pruh v horní části obrazovky dolů.
  Internet connection
 2. Není-li ikona Wi-Fi nebo datového připojení modrá, klepněte na ni. Tím se opětovně připojíte.
 3. Klepněte na tlačítko Zkusit znovu pro opětovné načtení stránky nebo aplikace.
Poznámka: Po opětovném připojení může nějakou dobu trvat, než začne tlačítko "Zkusit znovu" fungovat.

Vymazání cookies a uložených dat prohlížeče

Pokud jste si ověřili, že máte Wi-Fi či datové připojení aktivní, a při pokusu o opětovné načtení webové stránky se vám přesto zobrazuje hlášení Server nenalezen, může být chyba na straně samotné stránky. Pomoci může vymazání cookies a uložených dat:

 1. Klepněte na nabídku Panel v pravém horním okraji pro otevření postranní lišty prohlížeče.
 2. Klepněte na ozubené kolečko v horní části pro otevření nastavení prohlížeče.
 3. Klepněte na tlačítko Vymazat cookies a uložená data.
 4. Klepnete na OK.
 5. Zavřete postranní panel a klepněte v prohlížeči na Zkusit znovu pro opětovné načtení stránky.

Bližší informace naleznete v článku Vymazání historie prohlížení, cookies a uložených dat v systému Firefox OS.

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.