Použití aplikace Zprávy

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Aplikace Zprávy systému Firefox OS vám umožňuje odesílat i přijímat zprávy SMS a multimediální zprávy MMS (obrázky, videa aj.). Tento článek vás s nimi během okamžiku naučí pracovat.

Tip: Chcete-li si psaní zprávy usnadnit, zapněte si našeptávání slov.

Odeslání zprávy

 1. Otevřete aplikaci Zprávy sms app .
 2. Klepněte na tlačítko Nová zpráva Editmessages .
 3. Do pole Komu: buď zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepněte na tlačítko Kontakty contact button a přidejte příjemce odsud.
 4. Napište zprávu do textového pole níže a poté klepněte na tlačítko Odeslat.
Zprávě je také možné přidělit předmět: zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko fxos menu vpravo nahoře a v ní zvolte Přidat subjekt.
 1. Otevřete aplikaci Zprávy messages 2.0 .
 2. Klepněte na tlačítko Nová zpráva new email 2.0 .
 3. Do pole Komu: buď zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepněte na tlačítko Kontakty add contact 2.0 a přidejte příjemce odsud. Chcete-li zprávu poslat několika lidem, opakujte tento postup.
 4. Napište zprávu do textového pole níže a poté klepněte na tlačítko Odeslat send msg 2.0 .
Zprávě je také možné přidělit předmět: zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko message settings 2.0 vpravo nahoře a v ní zvolte Přidat subjekt.

Po odeslání zprávy se vám zobrazí obrazovka obsahující všechny zprávy z komunikace mezi vámi a příjemcem. Rotující kroužek Sending Icon vedle některé z vašich zpráv značí, že se zpráva právě odesílá.

Připojení multimediálního obsahu

for not fxos2.0} K vytvářené zprávě můžete připojit obrázek, video nebo audio soubor:

 1. Klepněte na kancelářskou sponku MMS attach po levé straně textového pole pro zprávu.
 2. Z nabídky vyberte, odkud chcete soubor vzít. Vyberete-li fotoaparát, budete mít možnost pořídit fotografii či video.
  firefoxos-zprava-vyber-z

Poznámka: Tato funkce je ve Firefox OS dostupná od verze 1.1. Nevíte jistě, jakou máte verzi Firefox OS? Zde se dozvíte, jak to zjistit.

Přístroje s malou pamětí: U přístrojů s verzí systému 1.3T budou upraveny rozměry odesílaných obrázků, aby měly velikost 300KB nebo menší.
Uložení souboru, který vám někdo poslal: Klepněte na MMS zprávu a poté klepněte na příslušný soubor, aby se otevřel. Pak klepněte na Uložit.

Připojte ke své zprávě obrázek, video nebo zvukový soubor:

 1. Klepněte na kancelářskou sponku attach message 2.0 v horní části obrazovky pro psaní zprávy.
 2. Vyberte z nějakého z následujících umístění soubor, který chcete odeslat: Video, Hudba, Galerie, Fotoaparát (pořídí fotografii nebo video).
  • Když vyberete obrázek z Galerie, budete jej moci před odesláním oříznout. Klepnutím na Hotovo dokončíte jeho připojování ke zprávě.
  • Když vyberete zvukový nebo video soubor, klepnutím na confirm ringtone dokončíte jeho připojování ke zprávě.
 3. Po připojení všech souborů a napsání zprávy klepněte na tlačítko Odeslat send msg 2.0 .
Uložení souboru, který vám někdo poslal: Klepněte na MMS zprávu a poté klepněte na příslušný soubor, aby se otevřel. Pak klepněte na Uložit.

Prohlížení zpráv a odpovídání na ně

Když obdržíte zprávu, telefon zazvoní a v horní části obrazovky zobrazí upozornění.

firefoxos-sms-upozorneni fxos-sms-upozorneni
 1. Chcete-li si prohlédnout všechna aktuální upozornění, přetáhněte informační lištu v horní části obrazovky dolů.
  firefoxos-zpravy-upozorneni
 2. Klepnutím na nějaké upozornění se příslušná zpráva zobrazí v aplikaci Zprávy.
 3. Napište odpověď a klepněte na Odeslattlačítko Odeslat send msg 2.0 .

Samozřejmě také můžete otevřít přímo aplikaci Zprávy a zobrazit si všechny své zprávy.

 1. Klepnutím na některou konverzaci ji zobrazíte.
 2. Napište odpověď a klepněte na Odeslattlačítko Odeslat send msg 2.0 .

Přeposlání odeslané nebo obdržené zprávy

Chcete nějakou zprávu sdílet s jiným kontaktem? Postupujte následovně:

 1. Klepnutím otevřete konverzaci, ve které se nachází zpráva, již chcete přeposlat. Najděte příslušnou zprávu a klepnutím ji zaškrtněte. V některých telefonech musíte na zprávě držet prst, dokud se neobjeví další obrazovka.
  fxos-preposlani-zpravy1
 2. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu obrazovky. Zobrazí se obrazovka Možnosti zprávy, na které klepněte na položku Přeposlat.
  fxos-preposlani-zpravy2
 3. Do pole Komu: zadejte příjemce a klepněte na Odeslat. A je to!
  fxos-preposlani-zpravy3
 1. Klepnutím otevřete příslušnou konverzaci.
 2. Klepněte dlouze na zprávu, kterou chcete přeposlat.
 3. Z nabídky zvolte Přeposlat
 4. Zadejte telefonní číslo příjemce zprávy nebo klepněte na add contact 2.0 a vyberte příjemce ze svých kontaktů.
 5. Nakonec klepněte na tlačítko Odeslat send msg 2.0 .

Mazání zpráv

 1. Klepněte na tlačítko pro úpravu zprávy Delete Message a přejdete na obrazovku Úpravy zprávy.
 2. Klepněte na kroužek vedle zprávy, kterou si přejete vymazat.
 3. Klepněte na Smazat v pravém horním rohu.

  firefoxos-smazani-zpravy

 4. Nakonec klepněte na tlačítko OK a zpráva bude smazána.
 1. Klepněte na tlačítko nabídky message settings 2.0 .
 2. Klepněte na Smazat zprávy.
 3. Zaškrtněte zprávy, které si přejete smazat.
 4. Klepněte na Smazat v pravém horním rohu obrazovky.
 5. Potvrďte odstranění zpráv klepnutím na červené tlačítko Smazat.
Poznámka: Obrázky, videa ani zvukové soubory, které jste si uložili, smazány nebudou.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou