Hovory a hlasová schránka ve Firefox OS

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Firefox OS má mnoho skvělých funkcí pro správu a uskutečňování hlasových hovorů.

 • Chcete-li uskutečnit hovor, otevřete aplikaci Telefon phone 1.3 , vytočte číslo a klepněte na tlačítko callbutton . Také můžete vybrat číslo z historie volání Call call log nebo vašich kontaktů Call contacts .
 • Chcete-li uskutečnit hovor, otevřete aplikaci Telefon phone 1.4 , vytočte číslo a klepněte na tlačítko callbutton . Také můžete vybrat číslo z historie volání Call call log nebo vašich kontaktů Call contacts .
 • Chcete-li uskutečnit hovor, otevřete aplikaci Telefon phone 2.0 , vytočte číslo a klepněte na tlačítko call button 2.0 . Také můžete vybrat číslo z historie volání call log 2.0 nebo vašich kontaktů Call contacts 2.0 .

Zahájení hovoru z kontaktů a z historie volání

Kontakty

 1. Otevřete aplikaci Telefon Phone 1.3 .
 2. Klepnutím na tlačítko Call contacts otevřete seznam kontaktů.
 3. Klepněte na kontakt, kterému byste rádi zavolali.
 4. Klepněte na telefonní číslo.
  firefoxos-hovor-kontakt
 1. Otevřete aplikaci Telefon phone 1.4 .
 2. Klepnutím na tlačítko Call contacts otevřete seznam kontaktů.
 3. Klepněte na kontakt, kterému byste rádi zavolali.
 4. Klepněte na telefonní číslo.
  firefoxos-hovor-kontakt
 1. Otevřete aplikaci Telefon phone 2.0 .
 2. Klepnutím na tlačítko Call contacts 2.0 otevřete seznam kontaktů.
 3. Klepněte na kontakt, kterému byste rádi zavolali.
 4. Klepněte na telefonní číslo.
  fxos-hovor-kontakt

Bližší informace o tom, jak pracovat s kontakty, naleznete v článku Import, přidání a správa kontaktů ve Firefox OS.

Historie volání

Historie volání Call call log obsahuje seznam všech vašich příchozích, odchozích i zmeškaných hovorů. Umí pracovat se seznamem kontaktů, díky čemuž z ní můžete uskutečňovat hovory a ukládat čísla do seznamu vašich kontaktů. Historie volání Call log 2.0 obsahuje seznam všech vašich příchozích, odchozích i zmeškaných hovorů. Umí pracovat se seznamem kontaktů, díky čemuž z ní můžete uskutečňovat hovory a ukládat čísla do seznamu vašich kontaktů.

 1. Otevřete aplikaci Telefon Phone 1.3 .
 2. Klepnutím na tlačítko Call call log otevřete seznam kontaktů.
 3. Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt, kterému byste rádi zavolali.
  firefoxos-historie-volani-moznosti
 1. Otevřete aplikaci Telefon phone 1.4 .
 2. Klepnutím na tlačítko Call call log otevřete seznam kontaktů.
 3. Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt, kterému byste rádi zavolali.
  firefoxos-historie-volani-moznosti
 1. Otevřete aplikaci Telefon phone 2.0 .
 2. Klepnutím na tlačítko call log 2.0 otevřete seznam kontaktů.
 3. Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt, kterému byste rádi zavolali.
  fxos2.0-historie-volani
Chcete znovu vytočit posledně volané číslo? Stačí klepnout na tlačítko callbutton a automaticky se začne vytáčet naposledy volané číslo.
Chcete znovu vytočit posledně volané číslo? Stačí klepnout na tlačítko call button 2.0 a automaticky se začne vytáčet naposledy volané číslo.

Možnosti během hovoru

Během hovoru můžete:

 • Vypnout mikrofon klepnutím na tlačítko mute 1.3 .
 • Klepnout na tlačítko Dialpad 1.3 pro zobrazení číselné klávesnice. Tu můžete potřebovat například pro ovládání hlasové schránky nebo jiných automatizovaných telefonních systémů.
 • Klepnout na tlačítko speaker 1.3 pro přepnutí na reproduktor, aby byl hovor slyšitelný i pro lidi v okolí.
 • A samozřejmě klepnutím na červené tlačítko ukončit hovor.
  In-call options
 • Vypnout mikrofon klepnutím na tlačítko mute1 .
 • Klepnout na tlačítko Dialpad pro zobrazení číselné klávesnice. Tu můžete potřebovat například pro ovládání hlasové schránky nebo jiných automatizovaných telefonních systémů.
 • Klepnout na tlačítko speaker (small) pro přepnutí na reproduktor, aby byl hovor slyšitelný i pro lidi v okolí.
 • Klepnout na tlačítko přidat volajícího conf 2.0 a vytvořit konferenční hovor.
 • A samozřejmě klepnutím na červené tlačítko ukončit hovor.
  In-call options 2.0

Konferenční hovor

Chcete si povídat s více lidmi současně? K hovoru se mohou připojit i vaše další kontakty.

 1. Zahajte hovor vytočením čísla nebo zavoláním nějakému kontaktu.
 2. Klepněte během hovoru na tlačítko přidat volajícího conff .
  conf call
 3. Zobrazí se vaše kontakty, z nichž vyberte kontakt, který si přejete k současnému hovoru připojit.
 4. Až se tento kontakt připojí, můžete tímto způsobem připojit k hovoru další přátele.
  connect conf
 1. Zahajte hovor vytočením čísla nebo zavoláním nějakému kontaktu.
 2. Klepněte během hovoru na tlačítko přidat volajícího conf 2.0 .
  conf call 2.0
 3. Zobrazí se vaše kontakty, z nichž vyberte kontakt, který si přejete k současnému hovoru připojit.
 4. Až se tento kontakt připojí, můžete tímto způsobem připojit k hovoru další přátele.
  connect conf 2.0
Maximální počet účastníků je šest, můžete tedy připojit až pět svých přátel.

Přístup ke hlasové schránce

 • Otevřete aplikaci Telefon a stiskněte a podržte číslo 1 pro vytočení hlasové schránky.
  Call voicemail 2.0
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou