Otevírání souborů PDF v okně Firefoxu

Firefox obsahuje integrovaný PDF prohlížeč, pomocí něhož můžete prohlížet soubory PDF v okně Firefoxu. Tento článek vysvětluje, jak jej používat, jak používat jiný PDF prohlížeč a jak řešit obvyklé problémy, se kterými se můžete setkat.

Použití integrovaného PDF prohlížeče

Firefox obsahuje integrovaný PDF prohlížeč, který umožňuje zobrazit téměř všechny soubory PDF nacházející se na webu, bez nutnosti mít nainstalovaný zásuvný modul. Je to výchozí prohlížeč PDF souborů.

PDF JS

Ovládání integrovaného PDF prohlížeče

 • Zobrazení náhledů nebo osnovy dokumentu - Tlačítkem nacházejícím se zcela vlevo přepínáte mezi zobrazením a nezobrazením postranní lišty s náhledy stránek dokumentu. U některých dokumentů bude dostupné i zobrazení jejich osnovy. Postranní lišta vám usnadní orientaci a pohyb v rozsáhlých dokumentech.
  PDF-postranni-lista
 • Další a předchozí stránka nebo skok přímo na stránku - Tlačítky se šipkami nahoru a dolů listujete dokumentem. Také můžete zadat přímo číslo stránky, na kterou chcete přejít.
  PDF-cislo-stranky
 • Změna velikosti dokumentu - Pomocí tlačítek + a – zvětšujete a zmenšujete velikost dokumentu. Jeho velikost můžete nastavit i z rozbalovací nabídky hned napravo.
  PDF-velikost-dokumentu
 • Režim prezentace nebo celé obrazovky - Kliknutím na tlačítko režimu celé obrazovky se dokument zobrazí přes celou obrazovku. Stisknutím klávesy ESC režim celé obrazovky opustíte.
  PDF Fullscreen
 • Tisk dokumentu - Kliknutím na tlačítko tiskárny vyvoláte dialogové okno s nastavením tisku.
  PDF Print
 • Stažení dokumentu - Kliknutím na tlačítko stažení dokumentu se PDF dokument uloží do počítače nebo se otevře v externím programu pro prohlížení souborů PDF.
  PDF Download
 • Kopie aktuálně zobrazeného - Kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Aktuální pohled můžete dokument otevřít v dalším panelu či okně, a to na stránce, kterou máte aktuálně zobrazenou.
  PDF Copy

Klávesové zkratky

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo K nebo
Předchozí stránka P nebo J nebo
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + -command + -
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R

Řešení problémů s integrovaným PDF prohlížečem

 • U určitých typů souborů PDF může mít PDF prohlížeč problémy se zobrazením fontů, barev nebo celého dokumentu. Pokud se soubor PDF vykreslí chybně nebo je prázdný, klikněte na tlačítko pro stažení po pravé straně záhlaví dokumentu, aby se otevřel ve výchozím PDF prohlížeči vašeho systému.
 • Nemúžete-li s integrovaným PDF prohlížečem otevřít žádný soubor PDF, může být příčinou nějaké rozšíření Firefoxu. Můžete zkusit zakázat všechna svá rozšíření a zjistit tak, jestli tento problém způsobuje právě jedno z nich. Podrobnosti naleznete v článku Řešení problémů s rozšířeními a motivy vzhledu.

Použití jiného PDF prohlížeče

Pokud preferujete jiný PDF prohlížeč, můžete jej používat namísto integrovaného PDF prohlížeče. Změnu prohlížeče PDF souborů z integrovaného PDF prohlížeče na jiný PDF prohlížeč provedete následovně:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce AplikaceV sekci Obecné přejděte do části Aplikace.
 3. V seznamu najděte položku Přenositelný formát dokumentu (PDF) a kliknutím na ni ji označte.
 4. Klikněte na šipku ve sloupci Akce u této položky. Když používáte integrovaný PDF prohlížeč, bude zde vybrána položka Zobrazit náhled v aplikaci Firefox.
 • Chcete-li k prohlížení souborů PDF používat externí aplikaci, vyberte v seznamu její položku, např. Použít Náhled nebo Použít Adobe Reader.
  Upozornění: O zásuvném modulu "Adobe Acrobat NPAPI Plug-in" je známo, že ve Firefoxu způsobuje problémy. Podrobnosti naleznete v článku Soubory PDF jsou prázdné nebo generují chybové hlášení v Mac OS X.
  • Chcete-li prohlížet soubory PDF ve Firefoxu pomocí dostupného zásuvného modulu, vyberte ze seznamu položku použít název zásuvného modulu (ve Firefoxu).

Použití zásuvného modulu prohlížeče PDF souborů

S vydáním verze Firefoxu 52 byla ukončena podpora všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku podpory.

Následující text neplatí pro 64-bitovou verzi Firefoxu, která má omezenou podporu zásuvných modulů.

K prohlížení souborů PDF ve Firefoxu můžete používat zásuvný modul, jako např. Adobe Acrobat, Nitro PDF Reader či Sumatra PDF, jako např. Adobe Acrobat, MozPlugger, či KParts plugin, je-li nějaký k dispozici. Jestliže jste nainstalovali zásuvný modul prohlížeče PDF souborů, avšak máte s ním problémy, vyzkoušejte tato řešení:

Povolení zásuvného modulu

Je možné, že je zásuvný modul prohlížeče PDF souborů ve Firefoxu zakázán. Jak jej povolit:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Zásuvné moduly.
 2. Klikněte na příslušný zásuvný modul.
 3. Z jeho rozbalovací nabídky vyberte Vždy spustit.

Obnovení nabídky akcí

 1. Otevřete svou složku s profilem:

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , v ní klikněte na Nápověda a zvolte Technické informace.V nabídce Nápověda klikněte na položku Technické informace. Otevře se panel Technické informace.

  • V sekci Stručně o aplikaci klikněte na tlačítko Otevřít složkuZobrazit ve FinderuOtevřít adresář. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klikněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klikněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klikněte na Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klikněte na Ukončit.

 3. Smažte (nebo přejmenujte) soubor mimetypes.rdfhandlers.json

Další řešení

 • Je-li zásuvný modul dodáván jako součást nějaké aplikace (zprav. prohlížeče PDF souborů), podívejte se do nastavení této aplikace, zda nebude potřeba zásuvný modul povolit nebo umožnit zobrazování souborů PDF v internetovém prohlížeči.
 • Je-li zásuvný modul dodáván jako součást nějaké aplikace, odinstalujte tuto aplikaci a znovu ji nainstalujte. Je-li onou aplikací prohlížeč Adobe Reader, odinstalujte také jakoukoli jinou jeho nainstalovanou verzi (postup od Adobe pro Reader 8 a vyšší) a poté nainstalujte nejnovější verzi z webu Adobe. Pokud stále nemůžete prohlížet soubory PDF ve Firefoxu pomocí zásuvného modulu od Adobe, přečtěte si článek podpory od Adobe Nelze zobrazit PDF na webu.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou