Nastavení Thunderbirdu – sekce Rozšířené

Tento článek vysvětluje jednotlivé volby, které jsou dostupné v nastavení Thunderbirdu v sekci Rozšířené. Nacházejí se zde volby, které nejsou používány často, jako je nastavení proxy serveru a různá jiná pokročilá nastavení, která potřebují jen někteří uživatelé.

Karta Obecné

Potvrzení o přečtení

Potvrzení o přečtení připojuje k vaší zprávě požadavek, abyste byli informováni, když příjemce otevře zprávu.

Dialogové okno Potvrzení o přečtení

 • Při odesílání zpráv vždy vyžadovat potvrzení o přečtení: Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby Thunderbird požadoval potvrzení o přečtení automaticky u každé odeslané zprávy.

Při přijetí potvrzení:

 • Ponechat ve složce Doručená pošta: Potvrzení o přečtení bude doručeno jako e-mailová zpráva. Vyberte tuto volbu, chcete-li, aby potvrzení o přečtení zůstávala ve složce Doručená pošta.
 • Přesunout do složky Odeslaná pošta: Vyberte tuto volbu, chcete-li, aby Thunderbird potvrzení o přečtení automaticky přesouval do složky Odeslaná pošta.

Pokud zpráva obsahuje žádost potvrzení o přečtení:

 • Nikdy neodeslat potvrzení o přečtení: Pokud vám někdo pošle zprávu obsahující požadavek na potvrzení o přečtení, vyberte tuto volbu, chcete-li, aby Thunderbird tento požadavek vždy ignoroval.
 • Vracet potvrzení o přečtení pro některé zprávy: Pro každý z uvedených případů můžete určit, jak se má Thunderbird zachovat: zda má potvrzení vždy odeslat, vždy ignorovat, nebo se vás má vždy zeptat.

Posunování

 • Použít automatické posunování: Automatické posunování je užitečná funkce, která umožňuje posunovat zprávu stiskem prostředního tlačítka myši (obvykle kolečko) a pohybem myši nahoru a dolů. Ne všem se však tato funkce zamlouvá, proto je zde možné ji vypnout.
 • Použít jemné posunování: Funkce Jemné posunování může být velmi užitečná, pokud čtete větší množství dlouhých zpráv. Normálně při stisku klávesy Page Down stránka skočí o jednu obrazovku dolů. S použitím funkce Jemné posunování se stránka posunuje plynuleji, takže vidíte, o kolik se posunula a můžete tak snadněji pokračovat ve čtení od místa, kde jste přestali.

Nastavení systému

 • Při startu aplikace Thunderbird kontrolovat, zda je výchozím poštovním klientem: Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby Thunderbird při svém spouštění kontroloval, zda je výchozím poštovním klientem. Nastavení Thunderbirdu jako výchozího poštovního klienta zajistí, že bude použit pokaždé, když bude chtít nějaká aplikace odeslat e-mailovou zprávu. Více se dozvíte v článku Thunderbird jako výchozí poštovní klient.
 • Povolit službě Windows Search prohledávat zprávy: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li povolit ve Windows zabudované funkci vyhledávání, aby indexovala vaše zprávy. Po jejich zaindexování budou při použití funkce Windows Search vaše zprávy z Thunderbirdu zahrnuty ve výsledcích vyhledávání.
 • Povolit službě Spotlight prohledávat zprávy: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li povolit službě Spotlight, aby indexovala vaše zprávy. Po jejich zaindexování budou vaše zprávy z Thunderbirdu zahrnuty ve výsledcích vyhledávání služby Spotlight.

Rozšířené nastavení

 • Povolit globální hledání a indexaci: Tato volba povoluje v Thunderbirdu zabudovanou funkci vyhledávání, která vám umožňuje prohledávat všechny zprávy, které máte v Thunderbirdu. Bližší informace naleznete v článku Globální vyhledávání.
 • Typ úložiště zpráv pro nové účty: Ve výchozím nastavení uchovává lokálně Thunderbird každou poštovní složku v jednom souboru (existuje např. soubor s názvem Doručená pošta). Můžete přimět nové účty, aby uchovávali každou zprávu ve svém vlastním souboru. Více informací naleznete v článku Maildir v Thunderbirdu.
 • Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná: Thunderbird může pro zobrazení některých stránek s videem a animací použít procesor grafické karty vašeho počítače. To umožní Thunderbirdu pracovat rychleji, protože procesor grafické karty je v zobrazování těchto věcí mnohem lepší než hlavní procesor počítače. Tato volba je ve výchozím nastavení zaškrtnuta, nicméně tato funkce není dostupná pro všechny grafické karty. Thunderbird ji zapne, když to bude možné.
  Při změně tohoto nastavení musíte Thunderbird restartovat.
 • Editor předvoleb: Editor předvoleb vypisuje všechny předvolby, které má Thunderbird načtené. Řada z nich představuje pokročilá nastavení, která nejsou dostupná v dialogovém okně MožnostiPředvolby ani v dialogovém okně Nastavení účtu. V Editoru předvoleb si tato nastavení můžete prohlédnout, změnit nebo nastavit na výchozí hodnotu. Více informací naleznete v článku Editor předvoleb.

Karta Možnosti hlášení

Telemetrie

 • Povolit telemetrii: Zaškrtnutím této volby začnete Mozille posílat anonymní data (dozvědět se více) o výkonu vašeho Thunderbirdu. Díky těmto informacím budeme moci vytvářet lepší Thunderbird.

Hlášení pádů

 • Povolit hlášení pádů: Pokud Thunderbird spadne, zobrazí se Oznamovatel pádů, který se vás dotáže, zda chcete Mozille tento pád ohlásit. Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude volba "Říci Mozille o tomto pádu, aby mohli chybu opravit" v Oznamovateli pádů automaticky zaškrtnuta.

Karta Síť a místo na disku

Připojení

Vaše organizace nebo váš poskytovatel připojení k Internetu může nabízet nebo vyžadovat používání proxy serveru. Proxy server funguje jako prostředník mezi vaším počítačem a Internetem. Zachycuje všechny požadavky odesílané do Internetu a pokud může, odpovídá na ně s použitím své mezipaměti. Proxy servery se používají ke zvýšení výkonu sítě, filtrování požadavků a skrytí počítače před Internetem za účelem zvýšení bezpečnosti. Často jsou součástí podnikových firewallů.

Dialogové okno Nastavení připojení

 • Bez proxy serveru: Zvolte, pokud nechcete používat proxy server.
 • Automatické zjištění konfigurace proxy serverů: Zvolte, pokud si přejete, aby Thunderbird automaticky detekoval nastavení proxy serveru pro vaši síť.
 • Použít nastavení proxy serverů v systému: Zvolte, pokud si přejete použít nastavení proxy serveru uzpůsobené pro váš operační systém. (výchozí nastavení)
 • Ruční konfigurace proxy serverů: Zvolte, pokud máte seznam jednoho nebo více proxy serverů. Zeptejte se svého systémového administrátora na hostitelská jména a čísla portů serverů, na kterých běží proxy pro různé služby sítě, a vložte tyto informace do příslušných polí.
  • Pokud je pro všechny služby použito stejné hostitelské jméno a číslo portu, zaškrtněte volbu Pro všechny protokoly používat tento proxy server.
  • Nepoužívat pro:: Seznam hostitelských jmen nebo IP adres, u kterých nebude proxy server použit.
 • URL pro automatickou konfiguraci proxy serverů: Zvolte, pokud máte konfigurační soubor (soubor .pac). Vložte URL a klikněte na tlačítko OK pro uložení změn a načtení této konfigurace.
  • Klikněte na tlačítko Znovu načíst pro načtení této konfigurace.

Režim offline

Tato nastavení určují, jak se Thunderbird chová, když není počítač připojen k Internetu. Thunderbird například nebude provádět kontrolu na nové zprávy, ani se nebude pokoušet stáhnout zprávy při jejich vybrání. Při psaní nové zprávy se tlačítko "Odeslat" změní na tlačítko "Odeslat později" a zprávu se Thunderbird nepokusí odeslat, ale umístí ji do složky "Pošta k odeslání".

Dialogové okno Nastavení režimu offline

 • Automaticky sledovat změnu stavu online: Thunderbird si ověří, jestli je počítač připojen k Internetu. Jestliže není, přepne se Thunderbird do režimu offline. Jestliže je, přepne se do režimu online.
 • Při startu: Pokud není zaškrtnutá volba Automaticky sledovat změnu stavu online, udává se zde, jak Thunderbird rozhodne, zda má být při svém spuštění v režimu offline. Nastavením na Vždy začít v režimu offline se Thunderbird vždy spustí v režimu offline, nastavením na Vždy začít v režimu online se vždy spustí v režimu online. Zvolením Zeptat se na stav online se vždy Thunderbird zeptá, jaký režim má zvolit. Zvolením Pamatovat si předchozí stav se vždy Thunderbird spustí v režimu, který byl nastaven při jeho posledním ukončení.
 • Odeslat neodeslané zprávy při přechodu do online režimu: V případě, že máte ve složce "Pošta k odeslání" nějaké zprávy, nastavení této volby na Ano způsobí, že Thunderbird při přechodu do režimu online tyto zprávy automaticky odešle. Při nastavení na Ne tyto zprávy odeslány nebudou. Nastavení na Zeptat se přiměje Thunderbird se vás při přechodu do režimu online dotázat, zda má zprávy odeslat.
 • Stáhnout zprávy pro offline použití při přechodu do offline režimu: V případě, že máte nějaké offline složky nastavené, aby uchovávaly kopii každé zprávy v počítači, nastavení této volby na Ano způsobí, že Thunderbird při přechodu do režimu online automaticky stáhne do těchto složek každou zprávu, kterou nemáte uloženou místně. Při nastavení na Ne nebudou místní kopie zpráv takto synchronizovány. Nastavení na Zeptat se přiměje Thunderbird se vás při přechodu do režimu online dotázat, zda má stáhnout nové zprávy z online složek.

Místo na disku

Prohlížené zprávy, které nejsou uchovávány ve vašem počítači, jsou obvykle uloženy ve zvláštní složce v diskové mezipaměti, aby se jejich příští prohlížení urychlilo. Zde můžete stanovit množství místa na disku, které může mezipaměť použít. Také můžete okamžitě vymazat obsah mezipaměti.

 • Vymazat: Okamžitě vymaže aktuální obsah mezipaměti, čímž se uvolní místo na disku používané mezipamětí.
 • Použít maximálně ___MB diskové mezipaměti: Toto textové pole vám umožňuje stanovit maximální velikost diskové mezipaměti ve vašem počítači (v megabytech).
 • Provést údržbu složek, ušetří-li se celkově přes ___MB: Při smazání zprávy ji Thunderbird neodstraní, nýbrž jí pouze označí jako smazanou, takže ji neuvidíte. Provedení údržby složky odstraní všechny zprávy, které byly označeny jako smazané. Díky tomu se urychlí načítání seznamu zpráv a uvolní se nějaké místo na disku. Zaškrtnutí tohoto políčka vám umožní stanovit maximální velikost složky (v megabytech), při jejímž dosažení má Thunderbird automaticky provést její údržbu.

Karta Aktualizace

 • Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodu vyšší bezpečnosti): Thunderbird bude automaticky vyhledávat, stahovat a instalovat nalezené aktualizace.
  • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Zaškrtněte, pokud si přejete, abyste byli upozorněni, pokud aktualizace zakáže některý nainstalovaný doplněk.
 • Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se, zda mají být nainstalovány: Thunderbird se vás dotáže, zda si přejete aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud se rozhodnete ji neinstalovat, budete tak moci učinit později.
 • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení): Thunderbird nebude vyhledávat aktualizace.
  Upozornění: Pokud zaškrtnete tuto volbu, nebudete dostávat důležité bezpečnostní aktualizace, které vám mohou pomoci zůstat na Internetu v bezpečí, jestliže nebudete často vyhledávat aktualizace ručně.
 • Firefox si pamatuje všechny aktualizace, které jste provedli. Pro jejich zobrazení klikněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 • K instalaci aktualizací použít službu na pozadí: Thunderbird k instalaci aktualizací použije službu Mozilla Maintenance Service. Tím se ve Windows 7 a Windows Vista odstraní nutnost povolovat Thunderbirdu skrze dialogové okno Řízení uživatelských účtů, aby mohl provést změny ve vašem počítači.
Poznámka: Aby bylo možné nainstalovat aktualizace, musíte Thunderbird spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Thunderbird nainstaloval.
Poznámka: Pokud jsou aktualizace řízeny Správcem balíčků, mohou možnosti aktualizace Thunderbirdu chybět.

 • Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodu vyšší bezpečnosti): Thunderbird bude automaticky vyhledávat, stahovat a instalovat nalezené aktualizace.
  • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Zaškrtněte, pokud si přejete, abyste byli upozorněni, pokud aktualizace zakáže některý nainstalovaný doplněk.
 • Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se, zda mají být nainstalovány: Thunderbird se vás dotáže, zda si přejete aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud se rozhodnete ji neinstalovat, budete tak moci učinit později.
 • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení): Thunderbird nebude vyhledávat aktualizace.
  Upozornění: Pokud zaškrtnete tuto volbu, nebudete dostávat důležité bezpečnostní aktualizace, které vám mohou pomoci zůstat na Internetu v bezpečí, jestliže nebudete často vyhledávat aktualizace ručně.
 • Firefox si pamatuje všechny aktualizace, které jste provedli. Pro jejich zobrazení klikněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
Poznámka: Aby bylo možné nainstalovat aktualizace, musíte Thunderbird spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Thunderbird nainstaloval.
Poznámka: Aby bylo možné nainstalovat aktualizace, musíte Thunderbird spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Thunderbird nainstaloval.

Karta Certifikáty

Certifikáty pomáhají provádět šifrování a dešifrování spojení s webovými servery.

 • Pokud server vyžaduje osobní certifikát: Některé servery od vás požadují, abyste se identifikovali svým osobním certifikátem. Za tímto účelem žádají Thunderbird, aby vám nějaký vygeneroval. Když se potom k tomuto serveru znovu připojíte, Thunderbird se vás zeptá, který certifikát má použít. Pokud chcete vždy nechat výběr certifikátu na Thunderbirdu, zaškrtněte volbu Zvolit automaticky.
  Poznámka: Osobní certifikát může obsahovat osobní informace, pomocí nichž vás je možné identifikovat (např. vaše jméno či adresu). Pokud tudíž zaškrtnete volbu Zvolit automaticky, může to narušit vaše soukromí. Kromě toho nebudete upozornění, když webová stránka požádá o váš osobní certifikát a můžete tak ztratit kontrolu nad tím, kdo může přistupovat k vašim osobním údajům.
 • Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP: Pro ověření, že je certifikát stále platný, může Thunderbird vyslat dotaz serveru OCSP (Online Certificate Status Protocol). Ve výchozím nastavení Thunderbird ověřuje nějaký certifikát, pokud certifikát poskytuje server OCSP. S největší pravděpodobností budete potřebovat tyto volby změnit pouze tehdy, když to bude vyžadovat vaše Internetové prostředí.
 • Spravovat certifikáty: Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno, v němž si můžete prohlédnout uložené certifikáty, importovat nové a zálohovat či odstraňovat staré.
 • Bezpečnostní zařízení: Bezpečnostní zařízení mohou šifrovat a dešifrovat spojení a uchovávat certifikáty a hesla. Pokud potřebujete použít jiné bezpečnostní zařízení než to, které je používáno v Thunderbirdu, klikněte na tlačítko Bezpečnostní zařízení....

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více