Nastavení Firefoxu – sekce Aplikace

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Poznámka: Tento článek platí pro verzi Firefoxu 55 a nižší. Informace platné pro Firefox 56 a vyšší naleznete v článku Změna akce při klepnutí na soubor či při jeho stahování.

Tento článek vysvětluje nastavení nacházející se na stránce MožnostiPředvolby v sekci Aplikace.

Sekce Aplikace vám umožňuje určit, jak má Firefox manipulovat s různými typy souborů. V seznamu naleznete různé typy souborů a pro každý z nich máte možnost zvolit preferovanou akci. Můžete si nechat zobrazit obsah souboru v okně Firefoxu buď samotným Firefoxem v případě nativních formátů (audio a video kanál, webový kanál, PDF) nebo za použití zásuvného modulu v případě ostatních formátů, nebo můžete soubor otevřít v externí aplikaci (v některých případech i ve webové aplikaci), nebo můžete soubor uložit na disk.

moznosti-aplikace-fx47

Změna akce pro určitý typ souboru

Pro změnu způsobu manipulace s jednotlivými typy souborů klepněte na dotyčný typ souboru a poté vyberte v rozbalovací nabídce akci, kterou chcete, aby Firefox pro daný typ souboru prováděl:

  • Zobrazit náhled v aplikaci Firefox: Zvolením této možnosti zobrazí obsah Firefox. Tato možnost je použitelná pouze u typů obsahu, které Firefox dokáže dekódovat, tj. u audio kanálu, video kanálu, webového kanálu a souboru PDF.
Poznámka: Specifická konfigurace serveru hostujícího PDF dokument by mohla vynutit stažení souboru (a zakázat tak zobrazení náhledu).
  • Výběr rozšíření nebo zásuvného modulu: Pokud chcete, aby daný typ obsahu zpracovávalo dostupné rozšíření nebo zásuvný modul, zvolte jej z nabídky.
  • Výběr aplikace: Pokud chcete, aby daný typ obsahu zpracovávala lokální nebo webová aplikace, zvolte ji z nabídky. Není-li lokální aplikace v seznamu uvedena, zvolte z nabídky položku Použít jinou... a najděte její umístění.
  • Uložit soubor: Některé typy souborů lze uložit na disk. Zvolením této možnosti bude Firefox daný typ souboru ukládat do umístění, jaké jste určili v nastavení stahování.

Některé typy souborů mohou mít více typů obsahu (např. audio/wav a audio/x-wav pro zvuk ve formátu Wave), který budete muset změnit. Kromě toho když je pro zpracování daného typu obsahu k dispozici zásuvný modul a vy tomuto typu přidělíte jinou akci, Firefox provede vámi zvolenou akci jen tehdy, když k danému typu souboru přistoupíte přímo. Například třeba zvolíte pro tyto soubory otevírání v externím přehrávači multimédií namísto pomocí zásuvného modulu, který má v nastavení zadáno je otevírat. V takovém případě se externí přehrávač použije pro soubory v odkazech, avšak pro obsah vložený do webové stránky se stále použije zásuvný modul.

Poznámka: Některé typy souborů dokáže Firefox zpracovat bez pomoci zásuvného modulu, např. formát MP3, a u nich nelze akce při stažení změnit. Více informací o nativně podporovaných formátech zvuku a videa ve Firefoxu naleznete v článku Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu.

Přidání či odstranění určitého typu souboru

Sekce Aplikace má omezené možnosti úpravy. Můžete změnit akci pro existující typ, ale nemůžete jednotlivé typy odebrat nebo přidat nové. Položky se přidávají automaticky, jak souborům volíte akce a zahajujete stahování. Více se dozvíte v článku Změna akce při klepnutí na soubor či při jeho stahování.

Pokud máte potíže nebo jenom chcete začít znovu od nuly, můžete vrátit všechny akce při stažení do výchozího nastavení. Otevřete složku se svým profilem Firefoxu, se zavřeným Firefoxem smažte (nebo přejmenujte) soubor mimeTypes.rdfhandlers.json a poté znovu spusťte Firefox.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou