Klávesové zkratky Thunderbirdu

Klávesové zkratky jsou rychlé kombinace kláves, které vám v Thunderbirdu umožňují provádět jisté úkony rychleji. Příkladem může být archivace zprávy: namísto toho, abyste v hlavní nabídce hledali položku pro archivaci zprávy, jednoduše stisknete klávesu "A" ve chvíli, když je zpráva označena v seznamu zpráv. Některé klávesové zkratky si můžete pomocí doplňků pozměnit nebo zrušit.

O klávesových zkratkách

V Thunderbirdu jsou klávesové zkratky platné dle kontextu. To znamená, že se mění v závislosti na oblasti rozhraní Thunderbirdu, které je zrovna "aktivní". Když je například vybrána zpráva v seznamu zpráv, jsou klávesové zkratky Vyjmout, Kopírovat a Vložit zakázány (jednoduše nemá vyjímání a vkládání textu do seznamu zpráv smysl). Obdobně pokud označíte text ve chvíli, kdy čtete zprávu, je dostupná klávesová zkratka pro kopírování, ale již není možné pomocí klávesové zkratky vyjímat a vkládat text (jednoduše dává smysl možnost text zkopírovat, ale možnost vyjímat a vkládat text už ne).

V některých případech závisí prováděná akce klávesové zkratky na tom, jaká je konkrétní oblast Thunderbirdu aktivní. Pokud například píšete zprávu, vybere klávesová zkratka Ctrl + A všechen text ve zprávě. Pokud však máte aktivní seznam zpráv, vybere klávesová zkratka Ctrl + A všechny zprávy v seznamu.

Pozměnění nebo zrušení klávesových zkratek

Řada (ne ovšem všechny) klávesových zkratek si lze pomocí doplňků pozměnit podle svého. Takto lze určité klávesové zkratky i zrušit, např. aby se u klávesové zkratky, kterou tvoří jediná klávesa, předešlo nečekanému chování.

Dorando Keyconfig (aktualizovaná verze původního doplňku "keyconfig") a Menu Wizard jsou příklady doplňků, které pomáhají v přizpůsobení nebo zrušení klávesových zkratek.

(Upozorňujeme, že doplňkům třetích stran Mozilla neposkytuje uživatelskou podporu.)

Klávesové zkratky a operační systémy

  • Ve Windows a v Linuxu začínají klávesové zkratky typicky klávesou Ctrl
  • U macOS začínají klávesové zkratky klávesou Command ()
  • U notebooků s macOS musíte pro aktivaci funkční klávesy podržet klávesu fn

Seznam klávesových zkratek

Zobrazit klávesové zkratky pro:

Práce se zprávami

|   ⇑   |   ⇒  

Vytvoření nové zprávy
Nová zprávaCtrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
Command + N
Odpovědět na zprávu (pouze odesílateli)Ctrl + RCommand + R
Odpovědět všem ve zprávě (odesílatel a všichni příjemci)Ctrl + Shift + RCommand + Shift + R
Odpovědět do konferenceCtrl + Shift + LCommand + Shift + L
Přeposlat zprávuCtrl + LCommand + L
Upravit zprávu jako novouCtrl + ECommand + E
Nová zpráva v nevýchozím formátu (prostý text vs. HTML)Podržte klávesu Shift a klikněte na jedno z těchto tlačítek:
Napsat, Odpovědět, Odpovědět všem, Odpovědět do konference, Přeposlat;
nebo Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, podržte klávesu Shift a zvolte jednu z následujících položek v kontextové nabídce:
Odpovědět pouze odesílateli, Odpovědět všem, Odpovědět do konference, Přeposlat
Klávesové zkratky pro okno Psaní zprávy viz Psaní zpráv.
Přijetí a čtení zpráv
Přijmout nové zprávy pro aktuální účetF5F5
F9
F5
Command + Y
Přijmout nové zprávy pro všechny účtyShift + F5Shift + F5
Shift + F9
Shift + F5
Command + Shift + Y
Otevřít zprávu (v novém okně či panelu)Ctrl + O
Enter
Command + O
Return
Otevřít zprávu nebo složku v novém panelu na pozadíKlikněte prostředním tlačítkem myši na zprávu nebo složku, nebo
Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu nebo složku a z kontextové nabídky zvolte Otevřít zprávu v novém panelu nebo Otevřít v novém panelu
Zobrazit zprávu nebo složku v novém panelu Shift + kliknutí prostředním tlačítkem myši na zprávu nebo složku, nebo
Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu nebo složku, pak podržte klávesu Shift a z kontextové nabídky zvolte Otevřít zprávu v novém panelu nebo Otevřít v novém panelu
Otevřít zprávu v konverzaciCtrl + Shift + OCommand + Shift + O
Zvětšit velikost textuCtrl + +
Ctrl + =
Ctrl + kolečko myši od sebe
Command + +
Command + =
Command + Control + kolečko myši od sebe
Zmenšit velikost textuCtrl + -
Ctrl + kolečko myši k sobě
Command + -
Command + Control + kolečko myši k sobě
Původní velikost textuCtrl + 0 (nula)Command + 0 (nula)
Rozvinout sbalené vlákno
Sbalit rozvinuté vlákno
Rozvinout všechna vlákna*
Sbalit všechna vlákna\
Diskuzní skupiny: Ignorovat nebo zrušit ignorování vláknaK
Diskuzní skupiny: Ignorovat nebo zrušit ignorování podvláknaShift + K
Diskuzní skupiny: Sledovat vláknoW
Klávesové zkratky pro pohyb mezi zprávami viz Přesun uvnitř Thunderbirdu.
Správa zpráv
Tisk zprávy nebo ve zprávě vybraného textuCtrl + PCommand + P
Uložit zprávu jako souborCtrl + SCommand + S
Zobrazit zdrojový kód zprávyCtrl + UCommand + U
Vybrat vše (zprávy, text nebo přílohy)Ctrl + ACommand + A
Vybrat vláknoCtrl + Shift + ACommand + Shift + A
Procházení stránky (výběr textu pomocí klávesnice)F7 (přepínač)
Kopírovat zvýrazněný textCtrl + CCommand + C
Vyjmout zvýrazněný text v poli vyhledáváníCtrl + XCommand + X
Vložit text do pole vyhledáváníCtrl + VCommand + V
Výběr několika sousedících zpráv
(souvislá řada zpráv)
Vyberte první zprávu ze zamýšleného výběru a poté
buďto stiskněte klávesu Shift + klikněte na poslední zprávu z vašeho výběru
nebo podržte klávesu Shift a jednou z těchto kláves rozšiřte svůj výběr: , , Page Down, Page Up, End, Home.
Výběr několika nesousedících zpráv
(několik jednotlivých zpráv)

Vyberte libovolnou zprávu ze zamýšleného výběru a poté
buďto stiskněte klávesu Ctrl + klikněte na každou zprávu, kterou chcete zahrnout do výběru
nebo podržte klávesu Ctrl, jednou z kláves uvedených níže najeďte na zprávu, kterou chcete zahrnout do výběru a stiskněte klávesu Space. Klávesy pro posun selekčního rámečku: , , Page Down, Page Up, End, Home.

Vyberte libovolnou zprávu ze zamýšleného výběru a poté
stiskněte klávesu Ctrl + klikněte na každou zprávu, kterou chcete zahrnout do výběru

Vyberte libovolnou zprávu ze zamýšleného výběru a poté
stiskněte klávesu Command + klikněte na každou zprávu, kterou chcete zahrnout do výběru

Kopírovat zprávy do jiné složkyPodržte klávesu CtrlOption a přetáhněte zprávu do cílové složky (před uvolněním klávesy CtrlOption uvolněte tlačítko myši)
Přesunout zprávu do jiné složkyPřetáhněte zprávu do cílové složky
Přesunout / Kopírovat znovuCtrl + Shift + MCtrl + Alt + MCommand + Option + M
Archivovat zprávuA
Smazat zprávu, složku, přílohu nebo vybraný text v poli vyhledáváníDel
Smazat bez přesunu do koše (nelze vrátit zpět!)Shift + Del
ZpětCtrl + ZCommand + Z
ZnovuCtrl + YCommand + Y
Přejmenovat složkuF2
Štítky a označování zpráv
Přidat/odebrat štítek19
Odebrat všechny štítky ze zprávy0 (nula)
Označit zprávu jako přečtenou/nepřečtenouM
Označit vlákno jako přečtenéR
Označit vše jako přečtenéShift + C
Označit jako přečtené dle dataC
Označit jako nevyžádanouJ
Zrušit označení jako nevyžádanéShift + J
Přidat/odebrat hvězdičkuS

Vyhledávání a filtrování

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Vyhledávání ve zprávách
Hledat ve všech zprávách (globální fulltextové vyhledávání ve všech účtech) Ctrl + KCommand + K
Rychlý filtrCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Vymazat text v poli rychlého filtru; skrýt rychlý filtrEsc (kdykoli je třeba)
Hledat ve zprávách (rozšířené vyhledávání v určité složce)Ctrl + Shift + FCommand + Shift + F
Vyhledávání textu v aktuální zprávě
Najít text v aktuální zprávěCtrl + FCommand + F
Najít další v aktuální zprávěCtrl + G
F3
Command + G
F3
Najít předchozí v aktuální zprávěCtrl + Shift + G
Shift + F3
Command + Shift + G
Shift + F3
Historii klávesových zkratek napříč různými verzemi Thunderbirdu naleznete v článku Klávesové zkratky pro vyhledávání.

Přesun uvnitř Thunderbirdu

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Přesun mezi zprávami
Přechod na úvodní stránkuAlt + HomeOption + Home
Rolování aktuální zprávou dolů, poté přechod na další nepřečtenou zprávu Space
Přejít na další zprávuF
Přejít na předchozí zprávuB
Přejít na další nepřečtenou zprávuN
Přejít na předchozí nepřečtenou zprávuP
Přejít na další nepřečtené vlákno (a označit aktuální vlákno jako přečtené) T
Přejít na další zobrazenou zprávu]
Přejít na předchozí zobrazenou zprávu[
Ovládání oken a panelů
Přesun na další prvek rozhraníTab
Přesun na předchozí prvek rozhraníShift + Tab
Přesun do dalšího podoknaF6
Ctrl + F6
F6F6
Přesun do předchozího podoknaShift + F6
Ctrl + Shift + F6
Shift + F6Shift + F6
Další panelCtrl + Tab
Ctrl + Page Down
Control + Tab
Command + Option +
Předchozí panelCtrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
Control + Shift + Tab
Command + Option +
Přesun na 1. panel v pořadíCtrl + 1Alt + 1Command + 1
Přesun na 2. až 8. panel v pořadíCtrl + 28Alt + 28Command + 28
Přesun na poslední panel v pořadí Ctrl + 9Alt + 9Command + 9
KontaktyCtrl + Shift + BCommand + Shift + B
Uložené souboryCtrl + JCommand + J
NápovědaF1Command + ?
Zobrazit/skrýt panel zprávF8
Zobrazit/skrýt hlavní nabídkuAlt
F10
Zobrazit kontextovou nabídkuKlávesa kontextové nabídky
Shift + F10
Minimizovat aktuální oknoWin + Command + M
Skrýt Thunderbird (pouze Mac)Command + H
Skrýt ostatní okna (pouze Mac)Command + Option + H
Zavřít okno či panelCtrl + W
Alt + F4 (zavření okna}
Ctrl + F4 (zavření panelu)
Ctrl + WCommand + W
Obnovit naposledy zavřený panelCtrl + Shift + TCommand + Shift + T
Ukončit aplikaci ThunderbirdSoubor > UkončitCtrl + QCommand + Q

Psaní zpráv

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Vytvoření, uložení a odeslání zprávy
Nová zpráva (viz Vytvoření nové zprávy)Ctrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
Command + N
Uložit koncepCtrl + SCommand + S
Vytisknout konceptCtrl + PCommand + P
Odeslat zprávu okamžitěCtrl + EnterCommand + Return
Odeslat zprávu pozdějiCtrl + Shift + EnterCommand + Shift + Return
Ovládání okna pro psaní zprávy
Zobrazit/skrýt postranní lištu kontaktůF9
Přesun na další hlavní prvek rozhraníF6
Ctrl + F6
Ctrl + Tab
F6
Ctrl + Tab
F6
Přesun na předchuzí hlavní prvek rozhraníShift + F6
Ctrl + Shift + F6
Ctrl + Shift + Tab
Shift + F6
Ctrl + Shift + Tab
Shift + F6
Zvětšit velikost textuCtrl + +
Ctrl + =
Command + +
Ctrl + kolečko myši od sebeCommand + Control + kolečko myši od sebe
Zmenšit velikost textuCtrl + -Command + -
Ctrl + kolečko myši k soběCommand + Control + kolečko myši k sobě
Normální velikost textuCtrl + 0 (nula)Command + 0 (nula)
Zobrazit/skrýt lištu přílohAlt + MCtrl + M   Nově v TB 60
Přepnout na hlavní okno aplikaceCtrl + 1Command + 1
Většinu klávesových zkratek pro přesun v okně Thunderbirdu je možné použít i v okně pro psaní zprávy.
Úprava textu zprávy a práce s přílohami
KopírovatCtrl + CCommand + C
VyjmoutCtrl + XCommand + X
VložitCtrl + VCommand + V
Vložit jako citaciCtrl + Shift + OCommand + Shift + O
Vložit bez formátováníCtrl + Shift + VCommand + Shift + V
Zalomit text zprávyCtrl + RCommand + R
Smazat vybraný text, přílohu, tabulku nebo obsah buňky tabulkyDel
Smazat slovo napravo (od kurzoru po konec slova)Ctrl + DelControl + Del
Smazat slovo nalevo (od kurzoru po začátek slova)Ctrl + BackspaceOption + Del
Vybrat vše (text ve zprávě nebo přílohy)Ctrl + ACommand + A
Vybrat buňku tabulkyCtrl + kliknutí do buňkyCommand + kliknutí do buňky
Vybrat řádky nebo sloupce tabulkyTažení myší napříč buňkami v řádku nebo ve sloupci
Vybrat tabulkuCtrl + kliknutí na okraj tabulkyCommand + kliknutí na okraj tabulky
Vložit odkazCtrl + KCommand + K
Ukončit odkaz nebo odstranit odkaz z výběruCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Odebrat cílovou kotvuCtrl + Shift + RCommand + Shift + R
ZpětCtrl + ZCommand + Z
ZnovuCtrl + YCommand + Y
Najít a nahradit text v aktuální zprávěCtrl + H
Najít další výskyt v aktuální zprávěCtrl + G
F3
Command + G
F3
Najít předchozí výskyt v aktuální zprávěCtrl + Shift + G
Shift + F3
Command + Shift + G
Shift + F3
Kontrola pravopisuCtrl + Shift + PCommand + Shift + P
Připojit soubor (jako přílohu)Ctrl + Shift + ACommand + Shift + A
Přejmenovat přílohuF2
Uspořádat přílohyAlt + XCtrl + X   Nově v TB 60
Vložit nový řádek namísto nového odstavceShift + EnterShift + Return (EnterReturn vloží zalomení odstavce ve formátovacím režimu odstavce.)
Uspořádání příloh
Přesunout nahoru (na první pozici)Alt + HomeCommand + Alt + Up
Alt + Home
Posunout výšeAlt + Up
Přesunout hromadněAlt + Left
Posunout nížeAlt + Down
Přesunout dolů (na poslední pozici)Alt + EndCommand + Alt + Down
Alt + End
Seřadit (Všechny přílohy nebo vybrané přílohy)Alt + Y
Úprava vzhledu textu zprávy
Zvětšit velikost písma

Ctrl + >
Ctrl + .
Command + >
Command + .

Zmenšit velikost písmaCtrl + <
Ctrl + ,
Command + <
Command + ,
Styl písma TučněCtrl + BCommand + B
Styl písma KurzívaCtrl + ICommand + I
Styl písma PodtrženéCtrl + UCommand + U
Styl písma "Neproporcionální"Ctrl + TCommand + T
Ukončit nebo odebrat styl písmaCtrl + Shift + Y
Ctrl + Space
Command + Shift + Y
Zvětšit odsazeníCtrl + ]Command + ]
Zmenšit odsazeníCtrl + [Command + [

Kontakty

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Vytvořit nový kontaktCtrl + NCommand + N
Napsat vybranému kontaktu/kontaktům novou zprávuCtrl + M
Rychlý filtr kontaktůCtrl + F
Rozšířené hledání v kontaktechCtrl + Shift + FCommand + Shift + F
Úprava vlastností vybraného kontaktu nebo seznamu kontaktůCtrl + ICommand + I
Vybrat vše (kontakty nebo hledaný text)Ctrl + ACommand + A
Vytisknout vybraný kontaktCtrl + PCommand + P
Smazat (vybraný text, kontakt nebo seznam kontaktů)Del
Přepnout na hlavní okno aplikaceCtrl + 1Command + 1

Různé

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Vymazat nedávnou historiiCtrl + Shift + DelCommand + Shift + Del

Kalendář Lightning (doplněk)

  ⇐   |   ⇑   |

Počáteční úkony
Zobrazit/skrýt dnešní panelF11F11
Panel KalendářCtrl + Shift + CCommand + Shift + C
Panel ÚkolyCtrl + Shift + DCommand + Shift + D
Přesun na 1. panel v pořadíCtrl + 1Alt + 1Command + 1
Nová událostCtrl + ICommand + I
Nový úkolCtrl + DCommand + D
Panel Kalendář
Zobrazit filtr událostíUdálosti a úkoly > Najít události
Vymazat text v poli filtru událostíEsc
Přejít na dnešní datumAlt + End
Denní pohledAlt + 1
Týdenní pohledAlt + 2
Vícetýdenní pohledAlt + 3
Měsíční pohledAlt + 4
Panel Úkoly
Filtrovat úkolyCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Vymazat text v poli filtru úkolůEsc
Obecné funkce
Kopírovat (vybrané události, úkoly nebo text)Ctrl + CCommand + C
Vyjmout (vybrané události, úkoly nebo text)Ctrl + XCommand + X
VložitCtrl + VCommand + V
Smazat (vybrané události, úkoly nebo text)Del
ZpětCtrl + ZCommand + Z
ZnovuCtrl + YCommand + Y
TiskCtrl + PCommand + P
Mimoto je stále použitelná většina klávesových zkratek pro přesun uvnitř Thunderbirdu.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou