Jak používat našeptávač pole vyhledávání

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Našeptávač vám při zápisu do pole vyhledávání nabízí fráze často vyhledávané ostatními uživateli.Našeptávání v poli vyhledávání funguje tak, že jsou vám při zápisu do pole vyhledávání nabízeny fráze často vyhledávané ostatními uživateli. Našeptávané položky jsou poskytovány příslušným vyhledávacím serverem (jako je např. Google, Seznam atd.) a ne Firefoxem. Firefox je pouze od vyhledávacího serveru získává a pak je zobrazuje, aby vám pomohl při výběru hledaného termínu, který již předtím použilo mnoho uživatelů z celého světa.

Povolení nebo zakázání našeptávání

Skrze pole vyhledávání

Jak povolit či zakázat našeptávání skrze pole vyhledávání:

 1. Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte do pole vyhledávání.
 2. Je-li položka Zobrazit našeptávačPovolit našeptávání zaškrtnutá, je našeptávání povoleno. Zrušením jejího zaškrtnutí našeptávání zakážete.

Skrze Správce vyhledávacách modulů

Jak povolit či zakázat našeptávání skrze Správce vyhledávacách modulů:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu a zvolte MožnostiPředvolby
 2. Přejděte do sekce Vyhledávání.
 3. Zaškrtnutím položky Zobrazit našeptávačPovolit našeptávání povolíte našeptávání, zrušením jejího zaškrtnutí našeptávání zakážete.
  search suggestions 38 search suggestion win 10 Fx47SearchSuggestions search sug settings 43
 • Zobrazovat návrhy ve výsledcích adresního řádku. Když je našeptávání povoleno, zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby se našeptávané položky vyhledávače objevovaly i v našeptávači adresního řádku (z něhož je také možné vyhledávat).

Použití funkce našeptávání

Když chcete využít funkce našeptávání, zadejte do pole vyhledávání prvních pár písmen hledaného termínu a Firefox vám předloží seznam našeptávaných položek od vašeho výchozího vyhledávače. Našeptávané položky budou řazeny sestupně podle relevance. quick search fx34

Pro vybrání hledaného termínu z našeptávaných položek na příslušnou položku klepněte.

 • Nebo ji případně zvýrazněte pomocí šipek nahoru a dolů na klávesnici a stiskněte EnterReturn.

Jak rozlišit mezi našeptávanými položkami a položkami z historie vyhledávání

Našeptávané položky jsou populární vyhledávané fráze a jsou poskytovány vyhledávacími servery, kdežto položky z historie vyhledávání poskytuje Firefox a jedná se o vámi dříve vyhledávané fráze. Více se o historii textových polí dozvíte v článku Automatické vyplňování formulářů.

Při zápisu do pole vyhledávání bude seznam nabízených položek sestávat z našeptávaných položek (pokud je našeptávání povoleno) i z položek historie vyhledávání (jsou-li povoleny), které vyhovují vašemu zápisu. Ikonka historie vyhledávání history icon odlišuje vámi dříve vyhledávané fráze od našeptávaných položek:

search history 34

Firefox je dostatečně chytrý, aby z našeptávaných položek vyloučil ty, které se nacházejí ve vaší historii vyhledávání a předešel tak v seznamu duplicitám.

Proč se může stát, že nedojde k našeptávání

V některých případech se našeptávané položky nemusejí zobrazit, i když máte našeptávání povoleno. Příčin může být několik:

Zvolený vyhledávač nenabízí službu našeptávání

Ne všechny vyhledávací servery nabízejí možnost našeptávání. Následující vyhledávače, ve výchozím nastavení obsažené ve Firefoxu, tuto možnost nabízejí:

 • Google
 • Seznam
 • Heuréka
 • Slunečnice
 • Wikipedie
 • DuckDuckGo
 • Google
 • Seznam
 • DuckDuckGo
 • Heuréka
 • Wikipedie

Jiné vyhledávače, které si můžete do seznamu vyhledávačů přidat, poskytovat našeptávání mohou nebo také nemusejí. Velice snadno to zjistíte tak, že zvolíte požadovaný vyhledávač, zadáte termín, který by mohl být našeptáván a vyčkáte okamžik, zda se objeví našeptávané položky.

Zadaný termín je příliš konkrétní

Pokud je hledaný termín příliš konkrétní či unikátní (např. "článek podpory firefoxu ohledně našeptávání") nebo obsahuje překlep či je až nesmyslný (např. "dsjkyfsdakjfdjsyfyf"), nemusí vyhledávací server nalézt odpovídající položku a tudíž nenašeptat nic.

Potíže s připojením k Internetu

K realizaci našeptávání potřebuje Firefox během vašeho zápisu průběžně kontaktovat vyhledávací server a žádat o seznam našeptávaných položek. Pokud se vyskytnou potíže s vaším připojením k Internetu, Firefox nebude moci server kontaktovat a tudíž k našeptávání nedojde.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou