Prohledávání webu z adresního řádku

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Vyhledávat na webu je možné přímo z adresního řádku. Jednoduše do něj zapište hledané pojmy a stiskněte Enter. Firefox vás zavede na stránku výsledků vašeho výchozího vyhledávače. V tomto článku se dozvíte, jak si tuto funkci můžete přizpůsobit.

Prohledávání webu v adresním řádku

Když něco zapíšete do adresního řádku a stisknete EnterReturn, Firefox zadaný výraz nechá vyhledat na Internetu vyhledávačem vybraným v poli vyhledávání a zobrazí vám jeho stránku výsledků.

Použití jiného vyhledávače

Chcete-li použít jiný vyhledávač, než jaký máte vybraný v poli vyhledávání, připište před hledaný termín chytré klíčové slovo vyhledávače, který si přejete použít. Více se o chytrých klíčových slovech dozvíte v článku Jak vyhledávat na IMDB, Wikipedii a jiných webech z adresního řádku.

Vypnutí prohledávání webu v adresním řádku

Prohledávání webu v adresním řádku je možné v předvolbách vypnout.

Poznámka: Tato předvolba neovlivňuje vyhledávání podle chytrých klíčových slov z adresního řádku.
  1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.
    Může se zobrazit upozornění. Pokračovat na stránku about:config budete po kliknutí na tlačítko Beru to na vědomí!Beru na vědomí a chci pokračovat.
  2. Do pole Hledat zadejte keyword.enabled.
  3. Dvojklepnutím na předvolbu keyword.enabled nastavte její hodnotu na false.

Automatické dokončování adresy

Vedle možnosti vyhledat zadaný termín na webu, adresní řádek předtím, než stisknete EnterReturn, dokončuje zadávanou adresu adresou již navštívené stránky. Když například zadáte "moz", Firefox může adresu dokončit na "mozilla.org", pokud jste tuto stránku v minulosti navštívili. Stisknutím EnterReturn se v tomto případě dotyčná stránka ihned začne načítat. Více informací o našeptávání stránek se dozvíte v článku Našeptávání v adresním řádku Firefoxu.

Hádání domén

Pokud zadáte neúplnou adresu, pokusí se ji Firefox "opravit" doplněním chybějících částí. Jestliže například do adresního řádku napíšete www.microsoft, Firefox na konec připojí .com, aby adresa byla kompletní. Jestliže zapíšete mozilla.org, přidá Firefox ze stejného důvodu na začátek www.. Toto "hádání" je alternativou k výše popsanému Internetovému vyhledávání podle klíčových slov – funguje pouze v případě, že je Internetové vyhledávání podle klíčových slov vypnuto.

Vypnutí hádání domén

Hádání domén je možné v předvolbách vypnout.

  1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.
    Může se zobrazit upozornění. Pokračovat na stránku about:config budete po kliknutí na tlačítko Beru to na vědomí!Beru na vědomí a chci pokračovat.
  2. Do pole Hledat zadejte fixup.
  3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.fixup.alternate.enabled nastavte její hodnotu na false.

Změna předpony a koncovky

Můžete přímo předepsat, jakou předponu (např. www) nebo koncovku (např. .cz) má funkce hádání domén vkládat.

Na stránce about:config dvakrát klepněte na předvolbu browser.fixup.alternate.prefix pro nastavení předpony nebo browser.fixup.alternate.suffix pro nastavení koncovky a zadejte předponu nebo koncovku, jíž chcete doplňovat neúplné adresy.Založeno na informacích z článků Location Bar search (mozillaZine KB), Domain Guessing (Mozilla.org End user documentation), a Internet Keywords (Mozilla.org End user documentation).

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více