Firefox Screenshots

Abyste mohli využívat nejnovější funkce a byli zabezpečeni nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi, aktualizujte prosím svou verzi Firefoxu.

Firefox Screenshots je nová funkce umožňující pořizovat, stahovat, shromažďovat a sdílet snímky obrazovky. Chcete-li ji použít, klepněte v adresním řádku na nabídku Akce stránky a z rozbalovací nabídky zvolte screenshots menu icon Pořídit snímek stránky.

Tip: Snímek můžete také pořídit klepnutím pravým tlačítkem myši na stránce a zvolením Pořídit snímek stránky.

Firefox Screenshots

Firefox Screenshots je nová funkce umožňující pořizovat, stahovat, shromažďovat a sdílet snímky obrazovky. Chcete-li ji použít, klepněte na ikonku funkce Firefox Screenshots Fx55ScreenshotsIcon na nástrojové liště.

Nevidíte ikonku? Stále tuto funkci testujeme, takže ne každý ji uvidí. Poznámka: Funkce Screenshots momentálně nebude fungovat v anonymním prohlížení. Pracujeme na tom, aby v příštích verzích fungovala i zde.

Jaké typy snímků mohu pořizovat?

Pro pořízení snímku máte několik možností:

 • Sejmutí částí stránky: Při přejíždění myší po stránce se budou automaticky zvýrazňovat různé části stránky. Klepněte na tu část, kterou chcete sejmout.
 • Výběr oblasti stránky: Stiskněte levé tlačítko a táhněte myší nebo jen klepněte na stránce pro výběr vlastní oblasti stránky, kterou si přejete sejmout. Pomocí úchytek na okrajích oblasti můžete změnit její velikost a místo, které se má sejmout.
 • Sejmutí celé stránky: Klepněte na tlačítko Uložit celou stránku v nabídce v pravém horním rohu.
 • Sejmutí viditelné části stránky: Klepněte na tlačítko Uložit viditelnou oblast pro uložení oblasti stránky, která je momentálně viditelná.

Chcete-li si prohlédnout všechny své pořízené snímky, klepněte na Mé snímky nebo klepněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon na nástrojové liště a zvolte Snímky stránek.

Jak si své snímky obrazovky uložím?

 • Uložení snímků na internet: Klepněte na tlačítko Uložit pro uložení obrázku do webové služby Firefox Screenshots. Výchozí doba pro uchovávání snímků je 14 dnů, avšak když klepnete na datum vypršení platnosti snímku, máte možnost ji změnit.
 • Stažení snímků jakožto souborů obrazu: Pro stažení oblasti jakožto souboru obrazu (.png) klepněte na tlačítko Stáhnout Screenshots down arrow icon fx55 . Soubor bude uložen do stejné složky, jakou používáte jako výchozí umístění pro stažené soubory.
 • Zkopírování do schránky: Klepněte na tlačítko Kopírovat screenshot clipboard pro uložení obrázku do systémové schránky a jeho pozdější vložení do jiné aplikace.
 • Zrušení: Pro zrušení svého výběru klepněte na tlačítko Zrušit Screenshots cancel icon fx55 .

Jak mohu své snímky obrazovky upravit?

Pro okomentování nebo opětné oříznutí svých snímků obrazovky je nejprve uložte do cloudu klepnutím na tlačítko Uložit. Odtud je pak možno vyvolat nástrojovou lištu: Edit Toolbar

Pro její vyvolání klepněte na ikonku tužky. Nabízí možnost oříznutí, kreslení, zvýraznění, zapsání textu a výběru barvy. Toolbar

Jak mohu své snímky obrazovky sdílet?

Jak sdílet snímek, který jste právě pořídili a ještě jste ho neuložili:

 1. Klepněte na nabídku Akce stránky v adresním řádku a zvolte Sdílet.
 2. Vyberte aplikaci, pomocí níž chcete snímek sdílet.

Jak sdílet snímek, který jste již uložili:

 1. Klepněte na ikonku Knihovny stránek 57 library icon .
 2. Klepněte na Snímky stránek.
 3. Umístěte ukazatel myši nad snímek, který chcete sdílet. Objeví se tlačítka.
 4. Klepněte na tlačítko Sdílet.
  share screenshot

Jak odstraním snímky obrazovky uložených do Mé snímky?

Pro odstranění jednotlivých snímků klepněte na ikonku Odpadkového koše a pak na tlačítko Smazat. Tato ikona se nalézá na každé stránce se zobrazením snímku a objeví se i při najetí myši nad náhled snímku na stránce Mé snímky.

Jak funkci Firefox Screenshots zakážu?

Pouze pro pokročilé uživatele.

Jak zakázat funkci Firefox Screenshots:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte screenshots.
  Vyfiltruje se předvolba s názvem extensions.screenshots.disabled.
 3. Dvojklepněte na ni, aby se její hodnota změnila na true.

Hned po přepnutí této předvolby přestane být funkce Firefox Screenshots dostupná.

Jak při přechodu na jiný počítač nepřijít o své snímky obrazovky?

Jestliže instalujete Firefox na jiný počítač, budete muset zkopírovat celý svůj profil Firefoxu, pokud si chcete zachovat přístup ke svým uloženým snímkům. Jak na to se dozvíte v článku [Back up and restore information in Firefox profiles].

Co se stane, až snímku vyprší platnost?

Snímky obrazovky uložené na internet mají výchozí úložnou dobu dva týdny. Po jejím uplynutí již stránka, která snímek zobrazovala nebude zobrazovat obrázek, bude ale uvádět doménu, na níž byl snímek pořízen. Navštívíte-li tuto stránku během dvou týdnů od uplynutí úložné doby snímku, uvidíte možnost obrázek obnovit. Po dvou týdnech bude obrázek nadobro smazán.

Proč funkce Firefox Screenshots nefunguje na některých stránkách?

Funkce Firefox Screenshots by měla fungovat téměř na všech webových stránkách. Určité stránky, které obsahují HTML značku <frameset>, nejsou plně podporovány a nemusí být sejmutelné.

Dále, některé stránky se zvláštním oprávněním modifikovat Firefox, jako jsou třeba Test Pilot a addons.mozilla.org, nejsou podporovány kvůli striktním bezpečnostním předpisům majícím zabránit v manipulaci se stránkou.

A nakonec, určité stránky prohlížeče, jako např. výchozí domovská stránka Firefoxu a stránky nastavení, nejsou podporovány. Tyto stránky jsou vytvořeny pomocí jiného jazyka než zbytek Webu.

Nemohu ukládat snímky obrazovky do cloudu

Pokud máte potíže s ukládáním snímků, ověřte si na adrese https://status.services.mozilla.com/, zda je server v provozu. Jestliže není ("The service is down"), nebo není v provozu váš systém, můžete i nadále pořizovat, kopírovat a stahovat snímky, ale nemůžete je ukládat do cloudu.

Jsem permanentně v anonymním prohlížení (nebo se mi nikdy neukládá historie) nebo používám verzi ESR. Bude funkce Firefox Screenshots fungovat?

Za následujících podmínek můžete pořizovat snímky, ale nemůžete je ukládat na internet:

 • když jste v anonymním prohlížení
 • když je historie prohlížení nastavena na nikdy neukládat
 • když používáte vydání Firefoxu s rozšířenou podporou (ESR)
 • když je funkce Firefox Screenshots zakázaná v about:config podle instrukcí v předešlé kapitole

Při anonymním prohlížení se stažené snímky ukáží po klepnutí na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon v sekci Stahování.

Jaká data funkce Firefox Screenshots shromažďuje?

Funkce Firefox Screenshots shromažďuje data o událostech v souladu se zásadami ochrany osobních údajů prohlížeče Firefox. Tato data shromažďujeme, abychom se dozvěděli, jak lidé funkci Firefox Screenshots používají a mohli ji tak vylepšovat. Všechny události, které sbíráme, si můžete prohlédnout v tomto dokumentu.

Mohu sběr dat zakázat?

Určitě. Funkce Firefox Screenshots sestává z webové komponenty a komponenty prohlížeče. Nastavení prohlížeče se přepracovává, takže zakázání metriky funguje trochu jinak v závislosti na tom, jakou verzi Firefoxu používáte.

Zakázání sběru dat prohlížečem

Pro Firefox 55:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené a poté do podsekce Možnosti hlášení.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Povolit hlášení o zdraví aplikace Firefox.

Pro Firefox 56 a vyšší:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Najděte podsekci Sběr a používání dat o aplikaci Firefox.
 • Zrušte zaškrtnutí volby Povolit aplikaci Firefox automaticky odesílat Mozille technická data a data o interakcích.

Zakázání sběru dat webovou službou

Webová služba Firefox Screenshots se v otázce sběru dat řídí vaším nastavením volby Do Not Track. Toto platí pro Firefox stejně jako pro jiné prohlížeče, které podporují funkci Do Not Track.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí.
 3. Klepněte na odkaz spravovat své nastavení Do Not Track.
 4. Zaškrtněte volbu Vždy použít funkci Do Not Track a klepněte na OK.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Ochrana proti sledování najděte volbu Říci webovým stránkám pomocí signálu Do Not Track, že nechcete být sledováni a zvolte možnost Vždy.
Používáním služby Firefox Screenshots souhlasíte s Podmínkami poskytování služeb Firefox Cloud Services.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou