Jak poznám, zdali je spojení se serverem zabezpečené?

Tlačítko identity serveru (vysací zámek) se objevuje v adresním řádku, když navštívíte zabezpečenou stránku. Můžete tak rychle zjistit, zda je připojení k serveru šifrováno a v některých případech i kdo je jeho vlastníkem. To by vám mělo pomoci vyhnout se podvodným webovým stránkám, které se pokouší získat vaše osobní údaje.

site identity

Tlačítko identity serveru se nachází v adresním řádku nalevo od webové adresy. Když si prohlížíte zabezpečenou webovou stránku, bude nejčastěji tlačítkem identity serveru zelený vysací zámek.

green lock 42

Za určitých okolností jím však může být i šedý vysací zámek se žlutým výstražným trojúhelníkem nebo červeně přeškrtnutý vysací zámek.

orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Poznámka: Kliknutí na tlačítko Site Info button po levé straně adresního řádku vyvolá kontrolní centrum, které vám umožňuje zobrazit si podrobnější informace o stavu zabezpečení spojení a změnit některá nastavení zabezpečení a soukromí.

Upozornění: Nikdy byste neměli na webové stránce odesílat jakékoli citlivé informace (bankovní informace, údaje o platební kartě, rodné číslo atd.), nenachází-li se v adresním řádku symbol vysacího zámku – v takovém případě není ověřeno ani že komunikujete se zamýšleným serverem, ani že jsou vaše údaje chráněné proti odposlouchávání!

Zelený zámek

Zelený zámek (s názvem i bez názvu organizace) značí, že:

  • jste zaručeně připojeni k serveru, jehož adresa se ukazuje v adresním řádku; spojení nebylo zachyceno třetí osobou
  • spojení mezi Firefoxem a serverem je šifrováno, aby se zabránilo odposlouchávání

green lock address bar 42 Green Padlock Quantum

Zelený zámek s uvedeným názvem společnosti či organizace v zelené barvě znamená, že server používá certifikát s rozšířeným ověřením (EV). Jedná se o speciální typ certifikátu, který vyžaduje podstatně přísnější proces ověření identity, než ostatní typy certifikátů.

site identity site identity fx39 Linux en

U serverů používajících certifikát s rozšířeným ověřením zobrazuje tlačítko identity serveru nejen zelený zámek s právním názvem společnosti či organizace, ale také lokaci vlastníka serveru, abyste věděli, kdo jej provozuje. Například ukazuje, že server mozilla.org vlastní organizace Mozilla Foundation.

Šedý zámek se žlutým výstražným trojúhelníkem

Šedý zámek se žlutým výstražným trojúhelníkem značí, že spojení mezi Firefoxem a serverem je šifrováno pouze částečně a není chráněno proti odposlouchávání. Tento symbol se také objeví na stránkách používajících certifikát podepsaný sebou samým nebo certifikát, který nebyl vydán důvěryhodnou autoritou.

grey lock yellow tri url bar 42 Fx57GreyPadlockYellowTriangle

Bližší informace o tom, co to znamená "částečně šifrováno", naleznete v článku Blokování smíšeného obsahu ve Firefoxu. Toto je problém, který musí vyřešit autor stránky.

Poznámka: Neodesílejte žádné citlivé informace (bankovní informace, údaje o platební kartě, rodné číslo atd.) na stránkách, jejichž tlačítko identity serveru obsahuje symbol žlutý výstražný trojůhelník.

Červeně přeškrtnutý šedý zámek

Červeně přeškrtnutý zámek značí, že spojení mezi Firefoxem a serverem je šifrováno pouze částečně a není chráněno proti odposlouchávání ani útokům man-in-the-middle.

lock red strikethrough 42 Fx57GreyPadlockRedStrikethrough

Tento symbol se objeví pouze když manuálně deaktivujete blokování smíšeného obsahu.

Poznámka: Neodesílejte žádné citlivé informace (bankovní informace, údaje o platební kartě, rodné číslo atd.) na stránkách, jejichž tlačítkem identity serveru je červeně přeškrtnutý šedý zámek.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou