Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox does not display specified font (Helvetica)

  • 1 отговор
  • 3 имат този проблем
  • 299 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

I updated Firefox to version 10 this evening, only to find that the font Helvetica no longer seems to display where it should on 90% of web sites. It displays as Arial instead.

It displays fine on other browsers, and even on limited sites in Firefox, however even setting up a test page with just one line of text and the font set to Helvetica via CSS, the font continues to display as Arial.

I've tried the following:

- Changing Helvetica to other fonts; they display correctly - Tried Helvetica in different sizes; large or small, it doesn't work

Any ideas? Whilst this is a minor issue, as a web designer it's very annoying!

Thanks. :)

Избрано решение

Do you have a true type or open type version of the Helvetica font installed?

You can do a font test to see if you can identify corrupted font(s).

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Do you have a true type or open type version of the Helvetica font installed?

You can do a font test to see if you can identify corrupted font(s).