Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

The download window pops up when file is downloading but doesn't show download status or retain of list of downloads as in the past - how do I restore this option?

  • 3 отговора
  • 13 имат този проблем
  • 36 изгледи
  • Последен отговор от X-warrior

more options

Formerly the download window showed the status of the download in process and retained a list of downloaded files until I cleared the list. Now a blank download window pops up automatically when I download a file. The window doesn't reflect the status of the download, download name, etc. There is no display of downloaded files. How do I restore the function of the download window? I've checked the option to show download window when downloading.

Избрано решение

Check some settings:


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary:

Прочетете този отговор в контекста 👍 3

Всички отговори (3)

more options

Избрано решение

Check some settings:


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary:

more options

Thanks for the quick response - options - privacy - remember download history solved the issue.

more options

Worked for me too. options->options->privacy->remember download history