Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox will not use Foxit Reader plugin.

  • 4 отговора
  • 376 имат този проблем
  • 35 изгледи
  • Последен отговор от megerdin

more options

Why doesn't the configuration to use the Foxit Reader plugin for PDF files work? The Adobe Reader plugin (in Firefox) is used instead.

In Firefox 3.6.8 "Options" window, "Applications" tab, for "Content Type" -- "PDF file," the selected "Action" is "Use Foxit Reader Plugin for Mozilla (in Firefox)."

For "Content Type" -- "PDF file, in the "Action" dropdown list, no option is listed for "Use Adobe Acrobat (in Firefox)."

The "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins" folder contains both (1) the Foxit Reader plugin (npFoxitReaderPlugin.dll ver.1.0.1.1117), and (2) the Adobe Reader plugin (nppdf32.dll ver.9.3.3.177).

When Firefox connects to a website using a URL for a PDF file, the PDF document always appears in Firefox using Adobe Reader.

Given the configuration, why doesn't Firefox open the file using Foxit Reader? How can this be fixed?

Operating system is Windows XP Media Center Edition 2005.

Thank you.

Why doesn't the configuration to use the Foxit Reader plugin for PDF files work? The Adobe Reader plugin (in Firefox) is used instead. In Firefox 3.6.8 "Options" window, "Applications" tab, for "Content Type" -- "PDF file," the selected "Action" is "Use Foxit Reader Plugin for Mozilla (in Firefox)." For "Content Type" -- "PDF file, in the "Action" dropdown list, no option is listed for "Use Adobe Acrobat (in Firefox)." The "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins" folder contains both (1) the Foxit Reader plugin (npFoxitReaderPlugin.dll ver.1.0.1.1117), and (2) the Adobe Reader plugin (nppdf32.dll ver.9.3.3.177). When Firefox connects to a website using a URL for a PDF file, the PDF document always appears in Firefox using Adobe Reader. Given the configuration, why doesn't Firefox open the file using Foxit Reader? How can this be fixed? Operating system is Windows XP Media Center Edition 2005. Thank you.

Всички отговори (4)

more options

delete the adobe plug-in then chose foxit in the content type

more options

After open Foxit Reader,Go to "Tools" menu->"Preferences"->"Internet"->check option"Display PDF in Browser"->click"OK" to save setting.

more options

BTW, Foxit has released Foxit Reader 4.3.0 which uses Firefox plugin 2.0.2010.1103.Plz take a look at foxit download center:http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php

more options

I have downloaded foxit plugin from plugin for firefox

and my problem solved