Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

My password is required everytime I use my home computer

  • 3 отговора
  • 0 имат този проблем
  • 45 изгледи
  • Последен отговор от Paul

more options

Why am I asked for a password every time I use my home computer? even if I leave it for few minuted? How can I stop it? Any reply much appreciated, thank you.

Why am I asked for a password every time I use my home computer? even if I leave it for few minuted? How can I stop it? Any reply much appreciated, thank you.

Всички отговори (3)

more options

Is it asking for the primary password? see screenshot Post a screenshot of it.

Полезно?

more options

This is a screenshot of my computer

Полезно?

more options

Hi Giolla

This does not look like an issue with Firefox but is the screen lock controlled by the macOS settings.

This support article from Apple should help:

https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mchlp2270/14.0/mac/14.0

Полезно?

Задаване на въпрос

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.