Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

No audio on any websites

  • 4 отговора
  • 1 има този проблем
  • 15 изгледи
  • Последен отговор от dibella_charisma

more options

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done all the tips provided to no avail, I still have no sound

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done all the tips provided to no avail, I still have no sound

Избрано решение

Did you check in the Windows volume control on the Taskbar that the sound for Firefox isn't muted ?

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (4)

more options
more options

Apologies for the late reply, lost internet for a few days.

I have re-booted my computer and done those tips, but they didn't help. I still have no audio on websites.

more options

Избрано решение

Did you check in the Windows volume control on the Taskbar that the sound for Firefox isn't muted ?

more options

Thank you :) That was it, Firefox was muted