Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Error with my account

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 2 изгледи
  • Последен отговор от CeciliaIce

more options

The following message appears when I want to download my emails: This POP3 server does not seem to support encrypted passwords. If you have just set up this account, please try changing to 'Password, transmitted insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'. If it used to work and now suddenly fails, this is a common scenario how someone could steal your password.

The following message appears when I want to download my emails: This POP3 server does not seem to support encrypted passwords. If you have just set up this account, please try changing to 'Password, transmitted insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'. If it used to work and now suddenly fails, this is a common scenario how someone could steal your password.

Избрано решение

If your provider does not support encrypted passwords then you can not have the server setting set to use that. Change it to normal password and see if it works.

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

If your provider does not support encrypted passwords then you can not have the server setting set to use that. Change it to normal password and see if it works.