• حُلّت

[SOLVED] cannot save page/file to local drive

Hi, I'm using version 101.0.1 (64 bit) for Ubuntu 22.04. When I open a link of a pdf file, the file is displayed in the built-in viewer, since I chose "Open in Firefox" i… (read more)

Hi, I'm using version 101.0.1 (64 bit) for Ubuntu 22.04. When I open a link of a pdf file, the file is displayed in the built-in viewer, since I chose "Open in Firefox" in my settings. But then if I click the download icon nothing happens. If I click the print icon and choose "print to pdf" in the popup, then clicking on "save" does nothing and I have to click "cancel" to dismiss the popup.

Actually there is no way to save a pdf file but setting PDF app to "Ask always" and then open it with "System handler", but then the file is saved into the default download folder, even though I selected the checkbox "Always ask me where to save files" in my settings.

EDIT: the issue was solved by installing the following packages, as shown in this question :

xdg-desktop-portal xdg-desktop-portal-gtk

Asked by gi4c0ph 1 day ago

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 23 hours ago

 • حُلّت

I am logged off FF, but passwords and addons are still showing

so firefox I am logged out, you can tell where it say "save and sync - sign in". but even though I am not signed in, my passwords and addons are still showing up. how to … (read more)

so firefox I am logged out, you can tell where it say "save and sync - sign in". but even though I am not signed in, my passwords and addons are still showing up.

how to fix this

thank you!!

Asked by Rick (Proton) 3 days ago

Answered by Rick (Proton) 2 days ago

 • حُلّت

Reddit fails to load on Firefox for the last three days on 102.0 (64 bit) and Windows 10.

So the Reddit website seems to load, but ends up with a big old blank white page. I've cleared my cache, I've cleared my DNS cache. I've pressed ctrl + f5, I've reboote… (read more)

So the Reddit website seems to load, but ends up with a big old blank white page. I've cleared my cache, I've cleared my DNS cache. I've pressed ctrl + f5, I've rebooted the computer. Nothing seems to be aloowing mt to open reddit. Please advise.

Asked by Jeff Brown 3 hours ago

Answered by cor-el 1 hour ago

 • حُلّت

igHome and Google Calendar

I am using the latest Firefox version 102.0 and I have igHome set as my home page. Yesterday the Google Calendar Gadget would no longer display the calendar but would dis… (read more)

I am using the latest Firefox version 102.0 and I have igHome set as my home page. Yesterday the Google Calendar Gadget would no longer display the calendar but would display this message:

Firefox Can’t Open This Page To protect your security, accountsgooglecom will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.

If I click on the “Open Site in New Window” button it does open the calendar. (See attached screenshot.) I have tried login out and back into igHome and my Google account but it doesn’t fix the issue. This is happening on both my laptop and desktop computers running Windows 10 Home. All Windows updates are up to date. I opened Firefox in Troubleshooting Mode and the calendar still does not show. When I use the Google Chrome browser with the same igHome home page the Calendar works fine. Is this something Firefox can fix, or do I need to contact Google?

Asked by jterps52 2 days ago

Answered by cor-el 2 hours ago

 • حُلّت

Default email setting

Firefox is set as my default email app in W10 - pls see uploaded image. I have tried to change it by using the options at the bottom of that default app screen. I use Sk… (read more)

Firefox is set as my default email app in W10 - pls see uploaded image. I have tried to change it by using the options at the bottom of that default app screen. I use Sky Yahoo mail but I cannot change from Firefox. I want to set Sky Yahoo as my default email for W10.

Any help for this old novice much appreciated.

Thank you.

Asked by R.1C 2 days ago

Answered by Dropa 1 day ago

 • Locked

logins and passwords are gone...

my passwords and logins are not showing..!! even my bookmarks are not showing on firefox after i logged in using my firefox account. please help me resolve this its very … (read more)

my passwords and logins are not showing..!! even my bookmarks are not showing on firefox after i logged in using my firefox account. please help me resolve this its very important Sir/Ma'am.

Asked by karanarunraut 4 hours ago

Last reply by Paul 4 hours ago

 • حُلّت

Sign in password problem.

Hi, I hope someone can help me. I am an author and sell my book through KDP Amazon. Firefox is my default browser but will not let me log in to KDP. No problem with othe… (read more)

Hi, I hope someone can help me. I am an author and sell my book through KDP Amazon. Firefox is my default browser but will not let me log in to KDP. No problem with other websites including Amazon.com When I open the KDP log in page it accepts my email address but the password button has a row of asterix right across the window. I cannot delete whatever is in there or change the password via the forgotten password route. Thus to sign in to KDP I have to use an alternate browser. With both Opera and Chrome I can sign in with no problems. I have added a screenshot of the KDP log in which illustrates the problem. Grateful for any solution to this irritation. Thanks, Paul

Asked by paullie1 17 hours ago

Answered by jonzn4SUSE 17 hours ago

 • حُلّت

Login Screen Won't Load

One particular website that I login to frequently in Firefox suddenly stopped opening the login screen when I click "Login." It opens in Safari and Tor browsers, but not… (read more)

One particular website that I login to frequently in Firefox suddenly stopped opening the login screen when I click "Login." It opens in Safari and Tor browsers, but not Firefox. How do I get the login screen to appear? I have disabled enabled Pop Up Windows for this site, but it still won't load the login screen. It works in Troubleshoot mode. What does that mean and how do I get it to load the login screen in normal mode?

Asked by jmm0255 1 day ago

Answered by cor-el 22 hours ago

 • حُلّت

Gap to the left of tabs when menu bar is hidden/unchecked

Hello, I am running Firefox v101.0.1 (64-bit) on Linux (Pop!_OS, installed as a flatpak). I am using the default system theme in dark mode, though switching to the Firefo… (read more)

Hello,

I am running Firefox v101.0.1 (64-bit) on Linux (Pop!_OS, installed as a flatpak). I am using the default system theme in dark mode, though switching to the Firefox dark theme or other themes does not change anything. When I allow the Menu Bar (File, Edit, View, etc.) to be present, the browser tabs on the next line are aligned correctly, going all of the way to the left. When I uncheck the Menu Bar, however, a gap appears to the left of the tabs. I have not seen this behavior on Firefox in other environments (Debian, RHEL, Windows), and I'm wondering if there's a way I can remove that gap. I have attached screenshots showing how the tabs are aligned with and without the Menu Bar.

Thanks so much!

Asked by avram.meir 2 days ago

Answered by cor-el 1 day ago

 • حُلّت

Adblocker stopped working on my Macbook macOS version 12.4 Monterey with this latest Firefox update.

Adblocker stopped working on my Macbook macOS version 12.4 Monterey with this latest Firefox update. It says it is turned on, but pop-up ads AND content blocking are occu… (read more)

Adblocker stopped working on my Macbook macOS version 12.4 Monterey with this latest Firefox update. It says it is turned on, but pop-up ads AND content blocking are occurring on https://www.wunderground.com/weather.

Asked by charlotte14 1 day ago

Answered by charlotte14 23 hours ago

 • حُلّت

Connection to my router is denied

I have the problem with firefox AND edge, that when I want to log into my router, via 192.168.8.1, I receive message that an error has occurred or that it is not secure.… (read more)

I have the problem with firefox AND edge, that when I want to log into my router, via 192.168.8.1, I receive message that an error has occurred or that it is not secure.

How do I avoid these messages? I have made rules in my Bitdefender to allow it, but still it does not work. Any suggestions how to be able to log into my router, is welcomed.

Best regards Stones.

In Swedish: Anslutningen misslyckades

Ett fel uppstod under anslutning till 192.168.8.1.

  Webbplatsen kan tillfälligt vara nere eller upptagen. Försök igen om en stund.
  Om du inte kan öppna sidor, kontrollera datorns nätverksanslutning.
  Om datorn eller nätverket skyddas av en brandvägg eller proxy, kontrollera att Firefox har tillstånd att ansluta till webben.

Asked by Argao1 1 day ago

Answered by Argao1 23 hours ago

 • حُلّت

DevEd update to 103.0b2 just made everything in the browser HUGE.

Win 10, Developer Edition 103.0b2 This update caused everything to increase in size. Tabs & toolbars are much bigger now. Toolbar and bookmarks toolbar used to fit in… (read more)

Win 10, Developer Edition 103.0b2

This update caused everything to increase in size. Tabs & toolbars are much bigger now. Toolbar and bookmarks toolbar used to fit in the window with no overflow, now both have a lot of items in overflow.

Sites that used to fit at 100% zoom now have to be reduced to 80% or 67% to fit on-screen.

Just wondering what could cause this behavior? Settings?

Note: Browser window is fully maximized and no other program on my Win10 box has this issue.

Asked by EmmEmm013 3 days ago

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 3 days ago

 • حُلّت

Firefox Developer Edition wont open Discord hyperlinks

Discord hyperlinks will no longer open when Firefox Developer Edition is selected as my default browser. They open fine in both Firefox, Microsoft Edge, and Google Chrome… (read more)

Discord hyperlinks will no longer open when Firefox Developer Edition is selected as my default browser. They open fine in both Firefox, Microsoft Edge, and Google Chrome when selected as Windows 11's default browser. When selecting my default browser it would show 2 instances of Firefox Dev but after uninstalling then reinstalling it there is only one instance in the default app list. I'm not really sure where to go from here. Maybe this is an issue with the latest version of Dev Edition or is this an issue with my Windows?

Thanks

Asked by yohaun 3 days ago

Answered by yohaun 1 day ago

 • Locked

PLEASE HELP ME PLEASE, I AM TOTALLY LOST ON THIS SUPPORT SITE

helloi i create posts trying desperately to get help but i have no idea where to navigate to them i cant seem them anywhere i find this site so confusing i am already so… (read more)

helloi i create posts trying desperately to get help but i have no idea where to navigate to them i cant seem them anywhere i find this site so confusing i am already so upset over something i am trying so desperately to understand how this works, all i want is help please somone please

Asked by info7653 1 day ago

Last reply by Paul 1 day ago

 • Locked

please can somone please help i am so desperate for any kind of help please

hello i created a post hhere desperate trying to seek help i am so depressed over this i cant see my post now anywhere i am so desperate for help please can somone please… (read more)

hello i created a post hhere desperate trying to seek help i am so depressed over this i cant see my post now anywhere i am so desperate for help

please can somone please help me

Asked by info7653 1 day ago

Last reply by Paul 1 day ago

 • Locked

please help somone replied to a post i made and i got email but i cant find it the email has no link

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381526#answer-1516119 can anyone access this?????? I am so lost on this site why is this site so confusing????? Dropa @Dropa… (read more)

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381526#answer-1516119 can anyone access this?????? I am so lost on this site why is this site so confusing?????

Dropa @Dropa can you see this?? anyone? i am almost in tears over this at this stage all i want is h elp on a firefox issue i cant even type proeply im so angery

Asked by info7653 1 day ago

Last reply by Paul 1 day ago

 • حُلّت

how can I add content type .docx to General->Applications so I can print in yahoo preview pane

I want to be able to print my .docx files without saving them first. I went to General and Applications. .docx is not in the list, so I'm unable to select how it hand… (read more)

I want to be able to print my .docx files without saving them first. I went to General and Applications. .docx is not in the list, so I'm unable to select how it handles these files. How do I add .docx to the list of content types?

Asked by shannon_k_shaffer 3 months ago

Answered by AliceWyman 3 months ago