Search Support

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

Lolu chungechunge lwabekwa kunqolobane. Uyacelwa ubuze umbuzo omusha uma udinga usizo.

Problems with Google, Youtube

  • 2 uphendule
  • 1 inale nkinga
  • 1 view
  • Igcine ukuphendulwa ngu Pejo79

more options

Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie.

Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. Firefox nie ufa certyfikatowi witryny „www.youtube.com”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.

Kod błędu: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

https://www.youtube.com/watch?v=C8RMAN9TrVM

Wystawca certyfikatu uczestnika komunikacji nie został rozpoznany.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: true

Łańcuch certyfikatu:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDdjCCAl6gAwIBAgIQTOG9hhyyGKVPtcfd2gMYUTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAj MSEwHwYDVQQDDBhEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBHMUEwHhcNMjAwNjE3MDcz MzM4WhcNMzEwNjE3MDkzMzM4WjAaMRgwFgYDVQQDDA93d3cueW91dHViZS5jb20w ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDd6aLFo42oYo8jZ96uswhW MHMAvCdf1m9CP0+uq/npTmyLfv8hj0TuyEsIjbYKfF6idP8p6kIkbfVTyX/58In/ 4D8U0PMEXaQHQuFIEFVq8+uW2S6HzpMEoAMLBAh2+sukZ7zstR7kpCl+Y+tel8Q1 8fXqHzjeIqIhbkkwY4ob7uUBjx6nS3qFO+IrbNmexnUv5lSs2k2EWoq3OL9OygGX qE21XLEL9VTHI43EMSdhfWPBMTlt/lHUzlhYHOp8TfAoUqpvXY/xLHKea83/agmz gaqOEOyV1TaA5YLxpDGJXG3Ttm1AIrA4KbLg0wEsKTZ0Rxa9n5R4IJ+UiMJ4JxUd AgMBAAGjga4wgaswEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwDAYDVR0TAQH/BAIwADAO BgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwNgYDVR0RBC8wLYIPd3d3LnlvdXR1YmUuY29tgg0qLnlv dXR1YmUuY29tggt5b3V0dWJlLmNvbTAfBgNVHSMEGDAWgBR2V5KAplXOISjdFVNY H0P7Y2tScjAdBgNVHQ4EFgQUjHljMdIaZHgnaJBGmFIR2mteStMwDQYJKoZIhvcN AQELBQADggEBAB8YRbC6b4Y0AP1qvYRZ1FWrwoLgIMqtuWh4i1J9maSZQiyJ3RBE U22OiTH2aeDba9nzTFc2IkFAkbL51oyl2tlarURMiMGMYYyqVX9W3tSzHnF+lqAd Rv6PJtVnpkS6FHrd1qQ2bnwvB/dFVi4SlBnjZR3xV6Jmtd3UfhuJlwag221N1Gsd QHkaibJsQIplnMUH2NbWPegxz/smH0JqFEj/8ZbLL1oEklIg/7aFxqA0dPq1mFoV PllSlf53c56OObPegr5RyCHxO6BcNNCqdAIKvwUZr9VD2ycg8kUfAYS5pqnHbNQt gAWA5505ydDIthdc4oBOc1maDHM7Qw1dtls=


END CERTIFICATE-----
Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie. Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. Firefox nie ufa certyfikatowi witryny „www.youtube.com”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich. Kod błędu: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER https://www.youtube.com/watch?v=C8RMAN9TrVM Wystawca certyfikatu uczestnika komunikacji nie został rozpoznany. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: true Łańcuch certyfikatu: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDdjCCAl6gAwIBAgIQTOG9hhyyGKVPtcfd2gMYUTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAj MSEwHwYDVQQDDBhEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBHMUEwHhcNMjAwNjE3MDcz MzM4WhcNMzEwNjE3MDkzMzM4WjAaMRgwFgYDVQQDDA93d3cueW91dHViZS5jb20w ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDd6aLFo42oYo8jZ96uswhW MHMAvCdf1m9CP0+uq/npTmyLfv8hj0TuyEsIjbYKfF6idP8p6kIkbfVTyX/58In/ 4D8U0PMEXaQHQuFIEFVq8+uW2S6HzpMEoAMLBAh2+sukZ7zstR7kpCl+Y+tel8Q1 8fXqHzjeIqIhbkkwY4ob7uUBjx6nS3qFO+IrbNmexnUv5lSs2k2EWoq3OL9OygGX qE21XLEL9VTHI43EMSdhfWPBMTlt/lHUzlhYHOp8TfAoUqpvXY/xLHKea83/agmz gaqOEOyV1TaA5YLxpDGJXG3Ttm1AIrA4KbLg0wEsKTZ0Rxa9n5R4IJ+UiMJ4JxUd AgMBAAGjga4wgaswEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwDAYDVR0TAQH/BAIwADAO BgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwNgYDVR0RBC8wLYIPd3d3LnlvdXR1YmUuY29tgg0qLnlv dXR1YmUuY29tggt5b3V0dWJlLmNvbTAfBgNVHSMEGDAWgBR2V5KAplXOISjdFVNY H0P7Y2tScjAdBgNVHQ4EFgQUjHljMdIaZHgnaJBGmFIR2mteStMwDQYJKoZIhvcN AQELBQADggEBAB8YRbC6b4Y0AP1qvYRZ1FWrwoLgIMqtuWh4i1J9maSZQiyJ3RBE U22OiTH2aeDba9nzTFc2IkFAkbL51oyl2tlarURMiMGMYYyqVX9W3tSzHnF+lqAd Rv6PJtVnpkS6FHrd1qQ2bnwvB/dFVi4SlBnjZR3xV6Jmtd3UfhuJlwag221N1Gsd QHkaibJsQIplnMUH2NbWPegxz/smH0JqFEj/8ZbLL1oEklIg/7aFxqA0dPq1mFoV PllSlf53c56OObPegr5RyCHxO6BcNNCqdAIKvwUZr9VD2ycg8kUfAYS5pqnHbNQt gAWA5505ydDIthdc4oBOc1maDHM7Qw1dtls= -----END CERTIFICATE-----
Ama-screenshot ananyekiwe

Isisombululo esikhethiwe

No tak, to nie jest certyfikat google. Ktoś ci podkłada fałszywy certyfikat. Sprawdź na początek w Ustawieniach jak jest ustawione proxy. Powinno być: Bez serwera proxy.

Funda le mpendulo ngokuhambisana nalesi sihloko 👍 1

All Replies (2)

more options

Isisombululo Esikhethiwe

No tak, to nie jest certyfikat google. Ktoś ci podkłada fałszywy certyfikat. Sprawdź na początek w Ustawieniach jak jest ustawione proxy. Powinno być: Bez serwera proxy.

more options

TyDraniu powiedział

No tak, to nie jest certyfikat google. Ktoś ci podkłada fałszywy certyfikat. Sprawdź na początek w Ustawieniach jak jest ustawione proxy. Powinno być: Bez serwera proxy.

tak. wlasnie zmienilem. Dzieki