Why is there an OpenH264 plugin in Firefox?

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Many streaming videos rely on the H.264 codec in order to work. Because of licensing restrictions, H.264 is not available for open source software like Firefox. Instead, Firefox uses its open source alternative, OpenH264 , to support video calls.

OpenH264 is released in collaboration with Cisco and Mozilla. It is automatically installed by Mozilla on your Firefox browser to enable video calls with devices that require the H.264 codec.

openh264 codec

// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla