Install Firefox on your iPad, iPhone or iPod

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

It's easy to install Firefox onto your iPhone, iPad or iPod. Here's how to do it.

Firefox is only available on devices with iOS 10.3 and above. It requires the following models (or greater) to operate properly: iPhone 5, iPad 4th generation, and iPod touch 6th generation.
  1. Open the App Store on your device and go to the Firefox for iOS page.
  2. Tap Get.
  3. Tap Install.
  4. Enter your Apple ID Password, then tap OK.
  5. When Firefox is finished downloading, the Open button will appear on its App Store page. The Firefox icon will also appear on your home screen.
// These fine people helped write this article:Underpass, ideato, Joni, George Atkins, TheTechKid, Ottergroove. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla