Get community support

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Please see our Forum rules and guidelines, then click the button below to ask your question and get help from our team of contributors.

Get Help
Note: You will need to register with Mozilla Support when you ask the question.

If you want to add a screenshot to help explain your question, please also read:

Additional resources

If our Help Topics don't have an answer, you can also try these other support resources:

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Tonnes, David (satdav), Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, mluna, Curtis Parfitt-Ford, Joshua Smith, guigs, debjanichatterjee, scootergrisen, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla