Tsebegae e e nang le dintlha e bula dithebe fa Firefox e simolola

Firefox e baya ditsebegae fa o kgaoganya aterese ngwe le ngwe le letshwaa la paipi (|). Letshwao le, le ka baka bothata fa tsebegae e le esi e na le letshwao la paipi.

O ka baakanya jaana:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences. itlhophelo
  2. Tlhopha Tshoboko ya lenaane
  3. Mo Tsebegae mo lebokosong la ditlhaka, emisetsa dipaipi tsotlhe (|) ka %7C
  4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved. ikgethelo
Ntlha: Fa gontsha letshwao la paipi go sa thuse, dioketswa kgotsa Serweboleta sa thibotshenyo e ka nna tsone di bakang bothata. Leka Ntshwafatsa Firefox go ntsha dioketswa o sa sutlhe tshedimosetso ya patlo le matshwaobuka.
// These fine people helped write this article:Tshepo Tamajobe. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support