คำถามที่แสดงป้ายกำกับ: แสดงคำถามทั้งหมด

1.24自动更新后,新建标签页的内容就打不开了

1.24自动更新后,新建标签页的内容就打不开了,为了能使其正常,我卸载了此插件,然后在插件市场找不到“新建标签页”这个插件了。因为我上面自定义了很多日常使用的网址,希望能恢复正常使用,谢谢。

Asked by sharly yang 5 วันก่อน