วิธีปิดใช้ Java แอพเล็ต

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการปิดโปรแกรมเสริม Java ใน Firefox เพื่อหยุดการทำงานของ Java

Firefox อนุญาตให้ Java แอพเล็ตเริ่มทำงานอัตโนมัติตามค่าปริยาย ถึงอย่างเราก็ตามคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณไม่ต้องการให้ Java แอพเล็ตทำงานได้ วิธีปิดการทำงานของ Java แอพเล็ต:

  1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกปุ่ม Firefox (เมนู เครื่องมือ ใน Windows XP) และคลิก ส่วนเสริม บนแถบเมนู คลิกเมนู เครื่องมือ และคลิก ส่วนเสริม ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และคลิก ส่วนเสริม แท็บจัดการส่วนเสริมจะถูกเปิดขึ้นมา ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และเลือก ส่วนเสริม บนแถบเมนู คลิกเมนู เครื่องมือ และเลือก ส่วนเสริม ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และเลือก ส่วนเสริม หน้าต่างส่วนเสริมจะถูกเปิดขึ้นมา

  2. ในแท็บจัดการหน้าต่างส่วนเสริม เลือกแผง โปรแกรมเสริม
  3. คลิก โปรแกรมเสริม Java (TM) PlatformJava Embedding Plug-InJava Plug-in 2 for NPAPI Browsers (Mac OS 10.5 & 10.6) หรือ Java Applet Plug-in (Mac OS 10.7)โปรแกรมเสริม Java เพื่อเลือก
  4. คลิกปุ่ม ปิดใช้งาน (ถ้าปุ่มขึ้นว่า เปิดใช้งาน นั้นหมายถึงโปรแกรมเสริม Java ได้ถูกปิดไปแล้ว)

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน Java แอพเล็ตจะไม่ถูกอนุญาตให้ใช้งานบน Firerox อีกต่อไปแบ่งปันบทความนี้: http://mzl.la/MIMRTK

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article: Chengings. You can help too - find out how.