โปรแกรมเสริม Adobe Flash ทำงานผิดพลาด

บทความนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การบำรุงรักษา เพราะฉะนั้นเนื้อหาอาจจะล้าสมัย

ข้อความ โปรแกรมเสริม Adobe Flash ทำงานผิดพลาด ปรากฏขึ้นเมื่อ Flash ได้หยุดการทำงานแบบไม่ได้คาดหวังไว้ แค่เรียกดูหน้าใหม่เพื่อเปิดโปรแกรมเสริมที่เอาไว้ดูวิดีโอ (หรือ เกม ภาพเคลื่อนไว ฯลฯ) ขึ้นมาอีกครั้ง

ถ้า Flash ยังคงทำงานผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง ปรับรุ่น Flash เป็นรุ่นล่าสุดอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการทำ

Plugin crash notification
Plugin crash notification Fx21

ปิดใช้งานการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ใน Flash

ปัญหาใน Flash ส่วนใหญ่แก้ไขได้ด้วยการปิดการใช้งานการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ในการตั้งค่า Flash Player (ดูรายละเอียด Flash Player Help - Display Settings page)

  1. ไปที่นี่ Adobe Flash Player Help page
  2. คลิก Settings ในเมนูบริบทที่มาจากการคลิกขวา หน้าต่างการตั้งของ Adobe Flash Player จะเปิดขึ้นมา
  3. คลิกที่ไอคอนซ้ายล่างเพื่อเปิดแผง Display

    fpSettings1.PNG
  4. เอาเครื่องหมายถูกออกจาก Enable hardware acceleration
  5. คลิก Close เพื่อปิดหน้าต่างตั้งค่าของ Adobe Flash Player
  6. ปิดและเปิด Firefox ใหม่

วิธีการแก้ปัญหาอื่น ๆ

สำหรับวิธีการปัญหาเกี่ยวกับ Flash อื่น ๆ ให้ดู Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems

หนทางสุดท้ายในแก้ปัญหา คุณสามารถปิดการใช้งานของโหมด protected ใน Flash ให้ดูวิธีสอนของ Adobe ภายใต้หัวข้อ "Last Resort": Adobe Forums: How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox?
แบ่งปันบทความนี้: http://mzl.la/LIoF7y

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม