เปลี่ยน Firefox Lite เป็นโหมดกลางคืน

Firefox Lite เปลี่ยนรูปแบบสีของ Firefox และลดอาการปวดตา

  1. แตะที่ปุ่มเมนู (สามจุด) ที่ด้านล่างของหน้าจอ
  2. แตะ โหมดกลางคืน
// These fine people helped write this article:Chengings, Lamont Gardenhire. You can help too - find out how.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? โปรดรอสักครู่...

อาสาสมัครสำหรับฝ่ายสนับสนุน Mozilla