เปลี่ยน Firefox Lite เป็นโหมดกลางคืน

Firefox Lite เปลี่ยนรูปแบบสีของ Firefox และลดอาการปวดตา

  1. แตะที่ปุ่มเมนู (สามจุด) ที่ด้านล่างของหน้าจอ
  2. แตะ โหมดกลางคืน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More