ఇమెయిల్ లు

ఖాతాల ఏర్పాటు చదవండి ఇమెయిల్స్ పంపడం మరియు నిర్వహించడానికి తెలుసుకోండి

పెద్ద అటాచ్మెంట్ల కొరకు ఫైల్ లింక్

పెద్ద జోడింపులతో కూడిన సందేశాలను మెయిల్ సర్వర్లు తరచుగా నిరాకరిస్తాయి. థండర్‌బర్డ్ పెద్ద ఫైలు జోడింపులను పంపడానికి వెబ్ ఆధారిత నిల్వ సేవలను ఉపయోగించుకుంటుంది.

సందేశాలను పంపలేరు

మీరు లేకపోతే, ఈ పేజీ మీరు సాధారణ సమస్యలకోసం ఉపయోగించవచ్చు వరుస చర్యలు అందిస్తుంది.

ఇంగ్లీషులో

Illustration of hands

ఔత్సాహికులవ్వండి

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి