స్థాపన, మార్పిడి, తాజాకరణ

థండర్ బర్డ్ ఇన్స్టాల్ మరియు కొత్తగా ఉంచడం ఎలా

కొత్త థండర్బర్డ్ 45.0

ఈ వ్యాసం ఏప్రిల్ 2016 లో విడుదల చేసిన థండర్బర్డ్ వెర్షన్ 45.0 పెను మార్పుల గురించి వివరిస్తుంది.

ప్రొఫైల్స్ TB

థండర్బర్డ్ ఒక "ప్రొఫైల్" వంటి ఫైళ్లు సమితి లో సందేశాలను, పాస్వర్డ్లను మరియు యూజర్ ప్రాధాన్యతలను వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేవ్ చేస్తుంది.

ఇంగ్లీషులో

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి