కీబోర్డ్ షార్టుకట్లు - సాధారణ ఫైర్‌ఫాక్స్ పనులను త్వరగా చేయండి

ఇవి మొజిల్లా ఫైరుఫాక్సులో కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాల జాబితా. మీరు Emacs శైలిలోని జినోమ్ వాచకం సరిచెయు సత్వరమార్గాలు ప్రారంభిస్తే, వారు కూడా ఫైర్ ఫాక్సు లో పనిచేస్తాయి. ఒక Emacs వాచకం డిఫాల్ట్ షార్ట్కట్స్ తో సరిచెయు సత్వరమార్గంలో విభేదాలు వస్తే (ఇందులో Ctrl+Kలాగా), టెక్స్ట్ బాక్స్ (నగర బార్ మరియు సెర్చ్ బార్ తో సహా) లోపల ఉంటే Emacs సత్వరమార్గం ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. అటువంటప్పుడు మీరు ఒక క్రింద జాబితాలో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ కీబోర్డ్ సత్వరమార్గం వాడాలి.

గమనిక:కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాలు Menu Wizard ఉపయోగించి నిర్దేశించవచ్చు.

మార్గదర్శకం

ఆదేశం సత్వరమార్గం
వెనక్కి వెళ్ళు Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
ముందుకి వెళ్ళు Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
హోమ్ Alt + Homeoption + home
ఫైలు తెరువు Ctrl + Ocommand + O
రీలోడ్ F5
Ctrl + Rcommand + R
రీలోడ్ (కాష్ ను భర్తీ చేయి ) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
ఆగుము Esc
command + .

ప్రస్తుత పేజీ

ఆదేశం స్వతరమార్గం
తెర కిందకి వెళ్ళుము Page Downfn +
తెర పైకి వెళ్ళుము Page Upfn +
పేజి క్రిందకు వెళ్ళు End
command +
పేజి పైకి వెళ్ళు Home
command +
తదుపరి ఫ్రేమ్ కు తరలించు F6
మునుపటి ఫ్రేమ్ కు తరలించు Shift + F6
ముద్రించు Ctrl + Pcommand + P
పేజీని సేవ్ చేయి Ctrl + Scommand + S
పెద్దగ కనబడుటకు Ctrl + +command + +
చిన్నగా కనబడుటకు Ctrl + -command + -
జూమ్ రీసెట్ Ctrl + 0command + 0

ఎడిటింగ్

ఆదేశం స్వతరమార్గం
కాపీ Ctrl + Ccommand + C
కత్తిరించు Ctrl + Xcommand + X
తొలగించు Deldelete
అతికించు Ctrl + Vcommand + V
అతికించు (సాదా మూల గ్రంధంలా) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
పునరావృత్తం Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
అన్ని ఎంచుకొను Ctrl + Acommand + A
దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి Ctrl + Zcommand + Z

శోధన

ఆదేశం స్వతరమార్గం
కనుగొను Ctrl + Fcommand + F
మళ్లీ కనుగొను F3
Ctrl + Gcommand + G
మునుపటిది కనుగొను Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
కేవలం లింక్-మూల గ్రంధంలో తొందరగా కనుగొను '
తొందరగా కనుగొను /
వెతుకు లేదా త్వరిత కనుగొను పట్టీని మూసివేయి Esc
దృష్టి పెట్టుశోధన బార్ Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
త్వరగాswitch between search engines Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
మెనూ చూడండిswitch, add లేదా శోధన ఇంజిన్లను నిర్వహించండి

Alt +
Alt +
F4
option +
option +

విండోస్ మరియు టాబ్స్

ఈ సత్వరమార్గాలు ప్రస్తుతం కొన్ని ఎంచుకున్న ట్యాబ్ లో అవసరం "దృష్టి లో."ప్రస్తుతం, దీన్ని ఏకైక మార్గం పక్కనున్న వస్తువు మరియు ప్రస్తుత టాబ్ "టాబ్ లోకి" ను ఎంచుకోవాలి Alt + Dcommand + Lఉదాహరణకు చిరునామా కడ్డీ కోసం ఇవి రొండు సార్లు నొక్కండిShift + Tab.
ఆదేశం స్వత్రమార్గం
ట్యాబు మూసివేయు Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- అప్ టాబ్స్ కు తప్ప
విండో మూసివేయు Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
ఎడమ దృష్టి లో టాబ్ తరలించు Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Up
దృష్టి కుడి లో టాబ్ తరలించు Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Down
ప్రారంభించడానికి దృష్టి లో టాబ్ తరలించడానికి Ctrl + Homecommand + home
చివర దృష్టి లో టాబ్ తరలించడానికి Ctrl + Endcommand + end
Mute/Unmute Audio Ctrl + M
కొత్త ట్యాబు Ctrl + Tcommand + T
కొత్త విండో Ctrl + Ncommand + N
New ప్రైవేటు విండో Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
తరువాతి ట్యాబు Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
చిరునామాను వేరొక ట్యాబులో తెరువు Alt + Enteroption + return
మునుపటి ట్యాబు Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
మూసివేయు ట్యాబు ను రద్దుచేయి Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
విండో దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
ట్యాబు 1 నుండి 8 వరకు ఎంచుకోండి Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
గత టాబ్ ను ఎంచుకోండి Ctrl + 9command + 9Alt + 9
టాబ్ సమూహాలను చూడుటకు Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
టాబ్ మూసివెయ్యి సమూహాలు Esc
తరువాతి టాబ్ సమూహం Ctrl + `control + ` - కొన్ని లేఅవుట్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది
మునుపటి టాబ్ సమూహం Ctrl + Shift + `control + shift + ` - కొన్ని లేఅవుట్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

చరిత్ర

ఆదేశం స్వతరమార్గం
చరిత్ర సైడ్ కడ్డీ Ctrl + Hcommand + shift + H
Library window (History) Ctrl + Shift + H
Clear Recent History Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

బూక్మార్క్స్

ఆదేశం స్వతరమార్గం
అన్ని టాబ్స్ బుక్ మార్క్ చేయి Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
ఈ పేజిను బుక్ మార్క్ చేయి Ctrl + Dcommand + D
బూక్మార్క్స్ సైడ్ బార్ Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
లైబ్రరీ విండో (బూక్మార్క్స్) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

సాధనాలు

ఆదేశం స్వతరమార్గం
డౌన్లోడ్ చేసినవి Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
ఆడ్-ఆన్స్ Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
అభివృద్ధి చేసిన వారి సాధనాలు వైకల్పికగా చేయి F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
వెబ్ కన్సోల్ Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
పరీక్షించువాడు Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
యంత్రంలో లోపాలను సవరించువాడు Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
శైలి సంపాదకుడు Shift + F7
రేఖ సూచన చిత్రం తెలుసుకొనువాడు Shift + F5
నెట్వర్క్ Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
అభివ్ర్ద్ది చేసినవారి సాధన కడ్డీ Shift + F2
ప్రతిస్పందించే డిజైన్ వీక్షణ Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
రాయడానికి కొరకు Shift + F4
పేజి ఆధారం Ctrl + Ucommand + U
Error Consoleబ్రౌజరు కన్సోల్ Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
పేజి సమాచారం command + ICtrl + I

PDF దర్శిని

ఆదేశం స్వతరమార్గం
తర్వాత పేజి N or J or
మునుపటి పేజి P or K or
పెద్దగా కనబడు Ctrl + +command + +
దూరంగా/చిన్నగా కనబడు Ctrl + -command + -
స్వయంచాలక జూమ్ Ctrl + 0command + 0
పత్రం తిప్పండి r
ఎడమవైపు తిప్పు Shift + R
ప్రదర్శన మోడ్కు మారండి Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
టోగుల్ హ్యాండ్ టూల్ H
ఇన్పుట్ బాక్స్ లో పేజీ సంఖ్య సారించండి Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

వివిధ విషయాలు

ఆదేశం స్వతరమార్గం
.com చిరునామా పూర్తి చేయు Ctrl + Entercommand + return
.net చిరునామా పూర్తి చేయు Shift + Entershift + return
.org చిరునామా పూర్తి చేయు Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
స్వీయసంపూర్తిగా ఎంచుకున్న దానిని తొలగించు Delshift + delete
తెర మొత్తం కనిపించు వైకల్పికగా command+Shift+FF11
టోగుల్ మెనూ బార్ క్రియాశీలతను (తాత్కాలికంగా దాగి ఉన్నప్పుడు చూపించేది) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
ఆడ్-ఆన్ కడ్డీ చూపించు/దాచు Ctrl + /command + /
కింద గీత గీయబడిన బ్రౌసింగ్ F7
లొకేషన్ కడ్డీ ఎంచుకోనుడకు F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L

మీడియా స్వతరమార్గాలు

ఇది కూడా చూడండి HTML5 audio and video in Firefox.
ఆదేశం స్వతరమార్గం
టోగుల్ నాటకం / విరామం Space bar
ధ్వని తగ్గించడానికి
ధ్వని పెంచుటకు
ధ్వనిని ఆపు Ctrl + command +
ధ్వని తీసివేయు Ctrl + command +
15 క్షణాల తిరిగి కోరుటకు
10% ద్వారా తిరిగి కోరుకోనుటకు Ctrl + command +
15 క్షణాలు ముందుకు కోరుటకు
10% ద్వారా ముందుకు ఆశిస్తాయి Ctrl + command +
ప్రారంభం వెళ్ళమని కోరుటకు Home
చివరకు వెళ్ళమని కోరుటకు End

డెవలపర్ సత్వరమార్గాలు

మీరు కూడా ఫైర్ ఫాక్సు లో డెవలపర్ ఉపకరణాలు తో కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాలు ఉపయోగించవచ్చు. మొజిల్లా డెవలపర్ నెట్వర్క్ లో Keyboard shortcuts page చూడండి.

// These fine people helped write this article:Satya Krishna Kumar Meka, Dinesh. You can help too - find out how.

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి