విండోస్ 10లో మీ అప్రమేయ విహారిణి మార్చుకోవడం ఎలా

ఈ వ్యాసం విండోస్ 10కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
మీరు విండోస్ 10కి నవీకరించుకున్నప్పుడు, అనుకోకుండా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్‌ను మీ అప్రమేయ విహారిణిగా మార్చుకొని ఉండవచ్చు. ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను తిరిగి అప్రమేయ విహారిణిగా అమర్చుకోడానికి ఈ అంచెలను అసునరించండి.

 1. మెనూ బొత్తం New Fx Menu Fx57Menu మీద నొక్కి ఎంపికలుఅభిరుచులు ఎంచుకోండి.
 2. సాధారణం ప్యానెలులో, అప్రమేయం చేయిఅప్రమేయం చేయి… బొత్తాన్ని నొక్కండి.
  default 38 Fx56GeneralPanelStartup-MakeDefaultBrowser Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. విండోస్ అమరికల అనువర్తనం Choose default apps అనే తెరతో తెరుచుకుంటుంది.
 4. కిందికి వెళ్ళి Web browser అనే విభాగాన్ని నొక్కండి. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రతీకం Microsoft Edge లేదా Choose your default browser అని చెప్తుంది.
  default apps win10
 5. Choose an app తెరలో, Firefox మీద నొక్కి దాన్ని అప్రమేయ విహారిణిగా అమర్చుకోండి.
  firefox default 10
 6. ఫైర్‌ఫాక్స్ ఇప్పుడు అప్రమేయ విహారిణిగా చూపించబడుతుంది. మీ మార్పులను భద్రపరచడానికి విండోను మూసివేయండి.
// These fine people helped write this article:వీవెన్, sandeep, Jayesh Katta Ramalingaiah. You can help too - find out how.

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి