యూజర్ పేర్లు మరియు పాస్వర్డ్లను సేవ్ కాదు

ఫైర్ఫాక్స్ వెబ్సైట్లకు లాగిన్ ఉపయోగించడానికి పాస్వర్డ్లను సేవ్ చేయగలిగే పాస్వర్డ్ మేనేజర్ కలిగి. మీ పాస్వర్డ్లను సేవ్ ఎందుకు ఈ వ్యాసం వివరిస్తుంది.

పాస్వర్డ్ మేనేజర్ సెట్టింగులు

ఫైర్ఫాక్స్ అప్రమేయంగా పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకుంటుంది. మీరు ఈ ఫీచర్ డిసేబుల్ ఉండవచ్చు, లేదా ఒక నిర్దిష్ట సైట్ కోసం పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకోవాలని ఎప్పుడూ ఫైర్ఫాక్స్ చెప్పారు.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. {మెను సెక్యూరిటీ} ప్యానెల్ ఎంచుకోండి.
 3. ఇది ఇప్పటికే గుర్తించబడిన ఉంటే చెక్, చెక్ సైట్లు పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకోండి.
 4. ఇది ఇప్పటికే గుర్తించబడిన ఉంటే చెక్, చెక్ సైట్లు పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకోండి.... Exceptions… బటన్.
 5. మీరు జాబితాలో చూపబడదు లాగ్ ఇన్ ప్రయత్నిస్తున్న సైట్ నిర్ధారించుకోండి.
  • అది ఉంటే, ఎంట్రీ ఎంచుకోండి మరియు క్లిక్ Remove.
 6. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

ఇప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకోవాలని ఫైర్ఫాక్స్ ఆకృతీకరించుటకు చేసిన, మళ్ళీ సైట్కు లాగిన్ అవ్వండి.


ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్

మీరు Firefox ఉపయోగిస్తే Private Browsing ఫీచర్, ఏ పాస్వర్డ్లను స్వయంచాలకంగా మీ ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ విండో లేదా శాశ్వత ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ మోడ్ లో నిండి ఉంటుంది, మరియు ఏ కొత్త పాస్వర్డ్లను సేవ్ చేయబడుతుంది. మీరు ఒక ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ విండో లేని తనిఖీ:

 • అది ఎగువన ఒక ఊదా ముసుగు లేదు నిర్ధారించుకోండి. అది ఉంటే, ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ విండోను మూసివేసి.

మీరు కూడా శాశ్వత ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ ఉండవచ్చు:

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. Privacy ప్యానెల్ ఎంచుకోండి..
 3. 'ఫైర్ఫాక్స్ ఉంటుంది:' 'ఒకవేళ' కు , 'కస్టమ్ సెట్టింగులు చరిత్ర కోసం ఉపయోగించండి' యొక్క సెట్ 'ఎల్లప్పుడూ ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ మోడ్ ఉపయోగించండి' ఎంచుకున్నారని కాదు.
 4. * అది ఉంటే, అది అనియంత్రిత మరియు Firefox పునఃప్రారంభించుము.
 5. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

పాస్వర్డ్లు స్వయంచాలకంగా క్లియర్ చేస్తున్నారు

ఫైర్ఫాక్స్ మూసి ఉన్నప్పుడు సేవ్ చెయ్యబడిన పాస్వర్డ్లను తొలగించాలని సెట్ చేయబడవచ్చు. ఈ సెట్టింగ్ దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి:

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. Privacy ప్యానెల్ ఎంచుకోండి..
 3. 'ఫైర్ఫాక్స్ ఉంటుంది:' 'ఒకవేళ' 'టు' 'మరియు' 'చరిత్ర క్లియర్ ఫైర్ఫాక్స్ మూసివేయబడినప్పుడు' 'ఎంచుకున్నట్లయితే' చరిత్ర కోసం కస్టమ్ సెట్టింగులు ఉపయోగించండి 'సెట్, {బటన్ సెట్టింగులు ...} బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
 4. 'సేవ్ చేసిన పాస్ వర్డ్ లు' ఎంచుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి.
 5. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

ఫైర్ఫాక్స్ మూసివేయడం ఉన్నప్పుడు మీ పాస్వర్డ్లను క్లియర్ లేదు కన్ఫిగర్ చేయబడలేదు.

పాస్వర్డ్ మేనేజర్ సాఫ్ట్వేర్

మీరు పాస్వర్డ్ మేనేజర్ సాఫ్ట్వేర్ కలిగి ఉండవచ్చు ఫీచర్ నిల్వ పాస్వర్డ్లను నుండి ఫైర్ఫాక్స్ నిరోధించే భద్రతా సాఫ్ట్వేర్, చేర్చారు ఉండవచ్చు గా. మీ పాస్వర్డ్ మేనేజర్ సెట్టింగులను తనిఖీ చెయ్యండి. మరింత సమాచారం కోసం చూడండిWhere are my logins stored?

గుర్తుంచుకో పాస్వర్డ్ ప్రాంప్ట్ ప్రదర్శించబడుతుంది లేదు

కొన్ని గ్రాఫిక్స్ డ్రైవర్ వెర్షన్లు అడుగును ప్రదర్శించడానికి సమస్యలు కలిగి ఉండవచ్చు. చూడటానికి ఈ మీరు వర్తిస్తుంది ఉంటే, దశలను అనుసరించండిసాధారణ ఫైర్ఫాక్స్ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి పొడిగింపులు, థీమ్లు మరియు హార్డ్వేర్ త్వరణం సమస్యలను పరిష్కరించండి.

సైట్లు నిషేధించాయి పాస్వర్డ్ సేవ్

పాస్వర్డ్లను భద్రతా కారణాల సేవ్ చెయ్యడానికి కొన్ని వెబ్సైట్లు అనుమతించము. మీరు పైన దశలను తరువాత, కానీ ఇప్పటికీ ఒక నిర్దిష్ట వెబ్ సైట్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు పాస్వర్డ్ను సేవ్ ప్రాంప్ట్ లేదు, ఆ సైట్ పాస్వర్డ్ సేవ్ డిసేబుల్ ఉండవచ్చు.
'నుండి సమాచారాన్ని ఆధారంగా [జ్ఞాపకం లేదు (mozillaZine KB) http://kb.mozillazine.org/User_name_and_password_not_remembered వాడుకరి పేరు మరియు పాస్ వర్డ్]'

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

sonusandeep ఈ మంచి ప్రజలు ఈ వ్యాసం వ్రాయడంలో సహాయం చేశారు. మీరు కూడా సహాయం చేయవచ్చు - ఎలానో కనుగొనండి.