వెబ్సైట్లు మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ చేసిన సమాచారం తొలగించడానికి కుకీలను తొలగించు.

కుకీలు మీరు సందర్శించే వంటి లాగిన్ స్థితి కోసం సైట్ ప్రాధాన్యతలను సమాచారాన్ని కలిగి వెబ్సైట్ల ద్వారా మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ చేయబడతాయి. ఈ వ్యాసం ఫైర్ఫాక్స్ కుక్కీలను ఎలా తొలగించాలో వివరిస్తుంది.

ఒకే సైట్ కోసం కుకీలను తొలగించు

ఒక సైట్ కోసం కుకీలను తొలగించేందుకు:

 1. మెనూ బొత్తం New Fx Menu Fx57Menu మీద నొక్కి ఎంపికలుఅభిరుచులు ఎంచుకోండి.
 2. Privacy పానెల్ ని ఎంచుకోండి .

 3. ఫైర్ఫాక్స్ రెడీ: కు చరిత్ర కోసం కస్టమ్ సెట్టింగులు ఉపయోగించండి.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 4. క్లిక్ చేయండి Show Cookies....కుకీలు విండో కనిపిస్తుంది.
  Deleting Cookies Fx 5 - Win1 Deleting Cookies Fx 22 - Win1 ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1252719697-583-1.jpg Privacy - show cookies - firefox 38
 5. శోధన ఫీల్డ్ లో, మీరు కుక్కీలు తొలగించాలనుకుంటున్న సైట్ యొక్క పేరును టైప్ చేయండి.మీ శోధనకు సరిపోయే కుకీలను ప్రదర్శించబడుతుంది.
 6. తొలగించడానికి జాబితాలో ఉన్న కుకీలను ఎంచుకోండి మరియూ నొక్కండి Remove CookieRemove Selected.

  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-3.png
  Privacy - show cookies - remove selected - firefox 38 ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1251872857-60-3.jpg
  • మొదటి కుకీ ఎంచుకోండి మరియు Shift+End నొక్కండి.
 7. మూసివేయడానికి Close క్లిక్ చేయండి మూసివేయ కుకీలు విండోను. మూసివేయి about:preferences మూసివేయి.

అన్ని కుక్కీలను తొలగించు

మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ ఉన్న అన్ని కుకీలను తొలగించేందుకు, పైన వివరించిన విధంగా గాని కుకీలు విండోను తెరవండి మరియు Remove All Cookies బటన్ ఉపయోగించండి,లేదంటే ఈ క్రింది వాటిని చేయండి:

ఫైరుఫాక్సు విండో ఎగువన, Firefox బటన్ పై క్లిక్ చేయండి,మెనుకి వెళ్ళి History (Tools విండోస్ XPలో మెనుని క్లిక్ చేయండి), మరియు ఎంచుకోండి Clear Recent History....మెను బార్ లో, Tools మెను పై క్లిక్ చేయండి, మరియు ఎంచుకోండి Clear Recent History....ఫైరుఫాక్సు విండో ఎగువన, Tools మెను పై క్లిక్ చేయండి, మరియు ఎంచుకోండి Clear Recent History....

ఫైరుఫాక్సు విండో ఎగువన, Firefox బటన్ పై క్లిక్ చేయండి, మెను వెళ్ళి History, మరియు ఎంచుకోండి Clear Recent History....మెను బార్ లో, History మెను పై క్లిక్ చేయండి, మరియు ఎంచుకోండి Clear Recent History....ఫైరుఫాక్సు విండో ఎగువన, History మెను పై క్లిక్ చేయండి, మరియు ఎంచుకోండి Clear Recent History....

మెను బటన్ క్లిక్ చేయండి New Fx Menu , ఎంచుకోండి History, ఆపై Clear Recent History....

 1. సెట్ క్లియర్ చేయడానికి తగ్గ సమయం పరిధి లో అంతా.
 2. చరిత్రలో అంశాల యొక్క జాబితా విస్తరించేందుకు వివరాలు పక్కన బాణం పై క్లిక్ చేయండి.
 3. కుకీలను ఎంచుకోండి మరియు మీరు ఉంచాలనుకుంటున్నఇతర అంశాలు ఎంపిక చేయలేదని నిర్ధారించుకోండి.

  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-2.png


  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-1.png
 4. కుకీలను క్లియర్ చేయడానికి Clear Now నొక్కండి మరియు ఇటీవలి చరిత్రను చెరిపివేయి విండోను మూసివేయి.

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా?

దయచేసి వేచివుండండి…

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి