ఫైరుఫాక్సు కాష్ ను క్లియర్ చేయడం ఎలా

This article may be out of date.

An important change has been made to the English article on which this is based. Until this page is updated, you might find this helpful: How to clear the Firefox cache

ఫైర్ఫాక్స్ cache తాత్కాలికంగా మీ బ్రౌజింగ్ అనుభవాన్ని వేగవంతం చేయడానికి చిత్రాలు, స్క్రిప్ట్, మరియు మీరు సందర్శించిన వెబ్సైట్లలోని ప్రాంతాలను నిల్వ చేస్తుంది. ఈ వ్యాసం కాష్ క్లియర్ చేయడం ఎలా అని వివరిస్తుంది.

కాష్ను క్లియర్ చేయి

 1. for not fx29} థండర్బర్డ్ ఎగువన,Firefoxమెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసిన తరువాత ఇది ఎంచుకోండిOptionsఫైరుఫాక్సు విండో కి ఎగువన,Tools menu మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఇది ఎంచుకోండిOptionsమెనూ బార్ మీద,క్లిక్ చేసి Firefoxమెనూ మీద తరువాత ఇది ఎంచుకోండిPreferences...ఫైరుఫాక్సు విండో కి ఎగువన,ఇక్కడ క్లిక్ చేసిEditఆ తరువాత ఎంచుకోండి Preferences

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఇది ఎంచుకోండి OptionsPreferences

 2. Advancedఈ పానెల్ ఎంచుకోండి.
 3. Network టాబ్ పై క్లిక్ చేయండి.
 4. Offline Storage విభాగంలో , దీనిని Clear Now క్లిక్ చేయండి .
  Clear Cache Win1 Clear Cache Mac1 Clear Cache Lin1
 5. క్లిక్ OK ఒప్షన్స్ విండోస్ ని క్లజ్ చేయటానికి క్లిక్ Close ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివెయతనికి ప్రేఫెరేన్సస్ విండో ముసివెయతనికి
 1. for not fx29} థండర్బర్డ్ ఎగువన,Firefoxమెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసిన తరువాత ఇది ఎంచుకోండిOptionsఫైరుఫాక్సు విండో కి ఎగువన,Tools menu మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఇది ఎంచుకోండిOptionsమెనూ బార్ మీద,క్లిక్ చేసి Firefoxమెనూ మీద తరువాత ఇది ఎంచుకోండిPreferences...ఫైరుఫాక్సు విండో కి ఎగువన,ఇక్కడ క్లిక్ చేసిEditఆ తరువాత ఎంచుకోండి Preferences

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఇది ఎంచుకోండి OptionsPreferences

 2. Advanced పానెల్ ఎంచుకోండి.
 3. Network టాబ్ పై క్లిక్ చేయండి.
 4. Cached Web Content విభాగంలో , దీని పై క్లిక్ Clear Now చేయండి .
  Clear Cache Win1 fx11 Clear Cache Mac1 fx11 Clear Cache Lin1 fx11
 5. క్లిక్ OK ఒప్షన్స్ విండోస్ ని క్లజ్ చేయటానికి క్లిక్ Close ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివెయతనికి ప్రేఫెరేన్సస్ విండో ముసివెయతనికి


స్వయంచాలకంగా కాష్ క్లియర్

మీరు Firefox మూసివేయబడినప్పుడు స్వయంచాలకంగా కాష్ క్లియర్ Firefox సెట్ చేయవచ్చు :

 1. [ [ T : optionspreferences ] ]
 2. Privacy ప్యానెల్ ఎంచుకోండి .
 3. Historyవిభాగంలో,ఈFirefox will:ను ఇలాUse custom settings for historyమార్చండి.
 4. Clear history when Firefox closesచెక్ బాక్స్ ఎంచుకోండి. Clear Cache Win2 Clear Cache Mac2 Clear Cache Lin2
 5. దీనిని Clear history when Firefox closesకాకుండా , ఈ Settings...బటన్ ని క్లిక్ చేయండి . క్లియరింగ్ చరిత్ర విండో సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవ్తుంది .
 6. క్లియరింగ్ చరిత్ర విండో సెట్టింగ్స్ లో , Cache తర్వాత వున్నా చెక్ బాక్స్ మార్క్ ను క్లిక్ చేయండి . Clear Cache Win3 Clear Cache Mac3 Clear Cache Lin3
 7. క్లియరింగ్ చరిత్ర విండో మూయుతకు ఈ OK బటన్ క్లిక్ చేయండి.
 8. క్లిక్ OK ఒప్షన్స్ విండోస్ ని క్లజ్ చేయటానికి క్లిక్ Close ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివెయతనికి ప్రేఫెరేన్సస్ విండో ముసివెయతనికిఈ వ్యాసాన్ని పంచుకోండి: http://mzl.la/MyNb9w


Share this article: http://mzl.la/18byRQJ

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: jayanth157. You can help too - find out how.