வலை உள்ளடக்கத்தை, பாப் அப்களை, எழுத்துருக்கள், மற்றும் மொழிகளில் அமைப்புகள்

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

'உள்ளடக்க' பயர்பாக்ஸ் விருப்பங்கள் விருப்பங்கள் குழு ஒரு வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கத்தை எவ்வாறு காண்பிக்கப்பட வேண்டும் தொடர்பான அமைப்புகளை கொண்டுள்ளது. இந்த கட்டுரை அமைப்புகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை தெரிவிக்கிறது.

உள்ளடக்க அமைப்புகள்

Fx38Win7OptionsContent Fx38prefMac-Content

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

டிஆர்எம் உள்ளடக்க

அறிவிப்புகள்

பயர்பாக்ஸ் எந்த வலைத்தளங்கள் நீங்கள் அறிவிப்புகளை அனுப்ப அனுமதிக்கப்படுகிறது தேர்வு செய்ய உதவுகிறது. மேலும் அறிய Web Push notifications in Firefox. அனுமதிக்கப்பட்ட தளங்கள் பட்டியலில் மாற்றங்களை செய்ய Choose… கிளிக் செய்யவும்

  • நீங்கள் மூடிவிட்டு பயர்பாக்ஸ் மீண்டும் துவக்கும் வரை தற்காலிகமாக அனைத்து அறிவிப்புகளை இடைநிறுத்த வேண்டும், இந்த விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். Do not disturb me கிளிக் செய்யவும்.

மேல்விரிகள்

இயல்பாக, பயர்பாக்ஸ் தொகுதிகள் எரிச்சலூட்டும் வலைத்தளங்களில் பாப் அப் விண்டோக்களை தடை செய்ய விருப்பங்கள் விருப்பங்கள் குழு தேர்வு நீக்கம் செய்தால்பாப் அப் தடுப்பு முடக்கும். சில வலைத்தளங்கள் பாப் அப் விண்டோக்களை நெறியான பயன்படுத்தும். எனவே, நீங்கள் இந்த தளங்களில் எப்படியும் பாப்அப்களைத் திறக்க அனுமதிக்க முடியாது. அவ்வாறு செய்ய கிளிக் Exceptions… தளத்தில் பெயரை உள்ளிடவும், பின்னர் Allow கிளிக் செய்யவும். பட்டியலில் இருந்து ஒரு வலைத்தளத்தில் நீக்க, அது தேர்ந்தெடுத்து பின் Remove Site கிளிக் செய்யவும். முற்றிலும் பட்டியலை அழிக்க Remove All Sites. மேலும் தகவலுக்கு, Pop-up blocker settings, exceptions and troubleshooting.

எழுத்துருக்கள் & நிறங்கள்

'இயல்புநிலை எழுத்துரு' மற்றும் 'அளவு' : வலை பக்கங்களில் வழக்கமாக எழுத்துரு மற்றும் இங்கே குறிப்பிட்ட அளவு காட்டப்படும் (பிக்சல்கள் அளவிடப்படுகிறது). எனினும், இணையப் பக்கங்களை எழுத்துருக்கள் உரையாடலில் மற்றபடி குறிப்பிட வரை இந்த தேர்வுகள் புறக்கணிக்க முடியாது. கிளிக் Advanced… எழுத்துருக்கள் உரையாடல் அணுக மற்றும் இந்த மற்றும் பிற எழுத்துருக்களை மாற்ற optionspreferences இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எழுத்துருக்கள் டயலாக்

'கீழ்விரி பட்டியலில்' 'எழுத்துருக்கள்' இருந்து, ஒரு மொழிக் குழு / ஸ்கிரிப்ட் தேர்வு. உதாரணமாக, மேற்கு ஐரோப்பிய மொழிகளில் / ஸ்கிரிப்டை இயல்புநிலை எழுத்துரு அமைக்க (Latin) WesternLatin தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒரு மொழி / ஸ்கிரிப்ட் பட்டியலில் இல்லை Other LanguagesOther Writing Systems தேர்வு செய்ய வேண்டும். விகிதாசார உரை serif வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும்,(like "Times New Roman") or sans-serif (like "Arial"). பிறகு நீங்கள் விகிதாசார உரை விரும்பும் எழுத்துரு அளவு குறிப்பிட முடியும். serif, sans-serif மற்றும் மோனோஸ்பேஸ் எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்த எழுத்துருவை குறிப்பிடலாம். நீங்கள் அளவு மாற்ற முடியும் Monospace fonts. நீங்கள் ஒரு குறைந்தபட்ச வலை பக்கம் எழுத்துரு அளவு அமைக்க முடியும். இந்த அரிதாகவே வாசிக்கக்கூடிய என்று அதீத சிறிய எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்தி தளங்கள் தடுக்க பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

  • 'அதற்கு பதிலாக மேலே என் தேர்வுகளை பக்கங்களில் தங்கள் சொந்த எழுத்துருக்கள் தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கும்,' : இயல்பாக Firefox வலை பக்கம் ஆசிரியர் குறிப்பிடப்பட்ட எழுத்துருக்களை பயன்படுத்துகிறது. optionpreference இந்த முடக்கம் பதிலாக உங்கள் இயல்புநிலை எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்த அனைத்து தளங்களையும் கட்டாயப்படுத்தும்.
  • 'மரபுரிமை உள்ளடக்க எழுத்துருவாக்கம்': இங்கே தேர்ந்தெடுத்து எழுத்து குறியீட்டு பயன்படுத்த எந்த என்கோடிங் குறிப்பிட வேண்டாம் என்று பக்கங்களை காட்ட பயன்படுத்தப்படும்.

நிறங்கள் டயலொக்

Fx38esr-ColorsDialog

உரை மற்றும் பின்னணி : இங்கே நீங்கள் என்று தகவல் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று வலை பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இயல்புநிலை உரை மற்றும் பின்னணி நிறத்தை மாற்ற முடியும். நிறங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வண்ண மாதிரிகள் மீது கிளிக் செய்யவும்.

  • 'அமைப்பு நிறங்கள் பயன்படுத்த' 'optionpreference அதற்கு பதிலாக உங்கள் இயங்கு அமைப்புகளை மேலே குறிப்பிட்ட வண்ணங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட நிறங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

'நிறங்கள் இணைப்பு': இங்கே நீங்கள் வலை இணைப்புகள் இயல்புநிலை நிறங்கள் மாற்ற முடியும். நிறங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வண்ண மாதிரிகள் மீது கிளிக் செய்யவும்.

  • 'அடிக்கோடு இணைப்புகள்'

இயல்பாக, இணைப்புகள் இணைய பக்கங்களில் கோடிட்ட உள்ளன. optionpreference இதை முடக்க தேர்வு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். பல தளங்களில் இதை தங்கள் சொந்த ஸ்டைலிங் விதிகள் குறிப்பிட மற்றும் என்று குறிப்புoptionpreference அந்த தளங்களில் பாதிப்பு இல்லை.

  • 'மீறு மேலே என் தேர்வுகளை பக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட நிறங்கள்' :
    • 'எப்போதும்' for win}optionpreferenceஇந்த தேர்வு உங்கள் இயல்புநிலை நிறங்கள் பயன்படுத்த அனைத்து தளங்களையும் கட்டாயப்படுத்த.

'ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கருப்பொருள்கள் மட்டுமே' : இந்த optionpreference Firefox வலை பக்கம் ஆசிரியர் குறிப்பிடப்பட்ட நிறங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ,நீங்கள் ஒரு ஹை கான்ட்ராஸ்ட் பயன்படுத்தும் போது தவிர WindowsLinux theme.

    • ஒருபோதும்: optionpreference Firefox வலை பக்கம் ஆசிரியர் குறிப்பிடப்பட்ட நிறங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது செய்ய இதை தேர்வு செய்யப்படும்.

மொழிகள்

சில இணைய பக்கங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மொழியில் வழங்கப்படுகின்றன.Choose… கிளிக் செய்யவும் பொத்தானை உங்கள் விருப்பமான மொழி அல்லது மொழிகளில் குறிப்பிட.

மொழிகள் உரையாடல் : ஒரு மொழி சேர்க்க, கிளிக் Select a language to add…, மொழி தேர்வு, அடுத்த கிளிக்Add . செயலில் மொழிகளை பட்டியலில் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அதை ஒரு மொழி நீக்க அடுத்த Removeகிளிக் ெய்யவும். நீங்கள் பயன்படுத்தி எல்லா மொழிகளிலும் ஆர்டர் செய்யலாம் Move Upமற்றும்Move Down வழக்கில் ஒரு பக்கம் பல மொழிகளில் வழங்கப்படுகிறது மிகவும் விருப்பமான ஒரு தீர்மானிக்க.

// These fine people helped write this article:Monishaadevi. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support