அன்ரோயிட்டிற்கான பாதுகாப்பு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கண்காணிப்பு

We need your input! Help us enhance your Mozilla support experience and shape the future of our site by joining our user research study.

Get started

பொதுவாக கண்காணிப்பு பல தளங்களுக்கும் ஒரு நபரின் உலாவல் தரவை தொகுப்பைக் குறிக்கிறது. அண்ட்ராய்டு கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு அம்சம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அடையாளம் மற்றும் தொகுதி டிராக்கர்ஸ் செய்ய துண்டி வழங்கப்பட்ட பட்டியலில் பயன்படுத்துகிறது.

Read more கண்காணிப்பு மற்றும் துண்டி அதன் பட்டியல் உருவாக்க பயன்படுத்துவதுபற்றி . Learn more அண்ட்ராய்டிற்கான ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கண்காணிப்பு பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்தும் பற்றியல் பற்றி.

தனியார் உலாவல் கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு

நீங்கள் திறக்கும் போது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தனியார் தாவல் அண்ட்ராய்டு, இயல்பாக பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு செயல்படுத்தப்படும்.

நீங்கள் கண்காணிப்பாளர்களை கொண்ட ஒரு வலை பக்கத்திற்குள் செல்லும் போது, ஒரு கவசம் சின்னம் tracking protection icon fxos ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கண்காணிப்பாளர்களை தொடர்ந்து தீவிரமாக தடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் அறிய முகவரி பட்டியில் தெறியும்

tracking protection icon 42

ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்தில் கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு முடக்க

நீங்கள் ஒரு வலைத்தளத்தில் இக்கிறீர்கள் மற்றும் அந்த வலைதளம் கண்காணிப்பு பாதுகாப்புடன் உள்ளதா என்றறிய, நீங்கள் பின்வரும் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி கண்காணிப்பு பாதுகாப்பை முடக்கலாம் :

  1. கவசம் சின்னத்தை தட்டவும் tracking protection icon fxos முகவரி பட்டியில் கட்டுப்பாடு மையம் பார்க்க .
  2. Tஅழுத்து பாதுகாப்பை முடக்கு கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு முடக்க.
  3. கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு செயலிழக்கப்பட்டது போது tracking protection off fxos கவசத்தை சுற்றி சிவப்பு கோடு ஒன்று தெரியும்.

கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு மீண்டும் இயக்க, கட்டுப்பாடு மையம் திறக்க மேலே கூறிய வழிமுறைகளை மீண்டும் பயன்படுத்து மற்றும் பாதுகாப்பை இயக்கு ஐ தட்டி.

உங்கள் தனியார் உலாவல் கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மாற்ற

கூடுதல் தனியுரிமை தருவதற்காக, தனியார் உலாவியில் கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு இயல்பாகவே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் பார்க்கும் அனைத்து பக்கங்களில் அதை முடக்க இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்.

  1. ெனு பொத்தானை அழுத்து (ஒன்று சில சாதனங்களில் திரையில் கீழே இருக்கும் ஒன்று சில சாதனங்களில் அல்லது மேல் வலது மூலையில் இருக்கும்).
  2. அழுத்துஅமைப்புகள், அதனை தொடர்ந்து தனியுரிமை.
  3. காசோலை குறி அகற்று அடுத்த கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு: தனியார் உலாவல் செயல்படுத்தப்படும் அதை முடக்க.

கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு மீண்டும் இயக்க, இந்த வழிமுறைகளை மீண்டும் மற்றும் பெட்டியில் ஒரு காசோலையை குறி சேர்க்க.

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More