Wrong home page opens when I start Firefox - How to fix

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.
Mac and Linux users: This article applies to Windows only.

Some third-party software providers might change Firefox's shortcut so that the browser always opens their page. To prevent this from happening, make sure you decline any options to set your site preferences when installing or updating a third-party application.

If the wrong home page keeps opening even when you've taken steps to remove a toolbar that's taken over Firefox and restored your home page, try checking the Firefox shortcut:

  1. Right-click on the Firefox icon on your desktop or task bar, then click on Properties.
  2. In the Target: field, you'll see the web address that the software provider keeps telling Firefox to load when you open the browser (for example, "http://bitable.com"). Delete that web address and click OK to save your changes:
    hijacked shortcut
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, novica, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla