Why can't Firefox for mobile play Flash on my device?

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Flash might not be supported on your device for the following reasons:

  • Your device is using a custom ROM or is a Tegra 2 device running Android 4.0 or higher

Flash support is not enabled in Firefox for your device because the experience did not meet an acceptable standard of quality in our testing.

We apologize for any inconvenience this may cause you.Share this article: http://mzl.la/130jpnd

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: mluna, SupportJakeH, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.