Template:reset-fx

Mekanizmi i Rikthimit të Firefox-it Në gjendjen Fillestare mund të ndreqë mjaft probleme, duke e kthyer Firefox-in në gjendjen parazgjedhje të prodhimit të tij, duke ruajtur ndërkohë të dhënat tuaja thelbësore. Shihni mundësinë e përdorimit të tij, para se të hidheni në një proces të gjatë diagnostikimi.

Mekanizmi i Rikthimit të Firefox-it Në gjendjen Fillestare mund të ndreqë mjaft probleme, duke e kthyer Firefox-in në gjendjen parazgjedhje të prodhimit të tij, duke ruajtur ndërkohë të dhënat tuaja thelbësore. Shihni mundësinë e përdorimit të tij, para se të hidheni në një proces të gjatë diagnostikimi.

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.