Template:ApplytoFx

Shënim: Ky artikull nuk është për versionin tuaj të Firefox-it. Lyp versionin më të ri të Firefox-it {{{channel}}} që mund të shkarkohet nga mozilla.org/{{{slug}}}.
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.