Delete Your Contacts On Firefox OS

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Tap the contacts icon to open the contacts application.

After the application is open:

  1. Tap the contact you want to delete.
  2. Tap edit contact and scroll down.
  3. Tap Delete Contact and then Remove to delete the contact permanently.Share this article: http://mzl.la/1cb92gZ

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Tonnes, feer56, Swarnava, mluna. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.