Compose an email from the Contacts app

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

  1. Open the Contacts application. contacts app
  2. Tap on the contact you wish to email.
  3. Tap the email address of the person you wish to email.

    Email Contact FxOS
  4. The email application will start and the contact email address will be in the To field.
  5. Compose and send the email just like any other email.


Learn how to use the To, CC and BCC field by clicking here

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: rtanglao, Verdi, scoobidiver, feer56, Swarnava. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.